"aarre" - Englanninkielinen käännös

FI

"aarre" englanniksi

FI

aarre {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
aarre
Kyseessä on aarre, jota kaikkien maailmassa on vaalittava ja suojeltava.
This is a treasure which everyone in the world should take care to protect.
Aarre pääsee perille turmeltuna, mutta yleensä se pääsee perille.
The treasure arrives damaged, but generally speaking it does arrive.
Kuubaa koskevien toimiemme vuoksi meiltä jää huomaamatta todellinen aarre.
As a result of our policy towards that country, we are overlooking a real treasure.
aarre (myös: helmi, jalokivi, korukivi)
2. "ihmisestä"
aarre (myös: helmi)
volume_up
diamond {subst.} [Brit. eng.] [ark.]

Esimerkkejä "aarre"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKuubaa koskevien toimiemme vuoksi meiltä jää huomaamatta todellinen aarre.
As a result of our policy towards that country, we are overlooking a real treasure.
FinnishEmme voi hyväksyä tätä, koska mielestämme samalla katoaa arvokas aarre.
That is not acceptable to us, because we feel that a great treasure would be lost.
FinnishKyseessä on aarre, jota kaikkien maailmassa on vaalittava ja suojeltava.
This is a treasure which everyone in the world should take care to protect.
FinnishAarre pääsee perille turmeltuna, mutta yleensä se pääsee perille.
The treasure arrives damaged, but generally speaking it does arrive.
FinnishÄlkäämme unohtako, että juomavesi on ehkä 2000-luvun merkittävin aarre!
Let us not forget that freshwater is perhaps the most important treasure of the twenty-first century!
FinnishKaupunki on siis epäilemättä oikea aarre.
It also has the largest mosque tomb in China and is a treasure, there is no doubt about that.
FinnishMonikielisyys on aarre, joka on säilytettävä, eikä sitä tehdä näin.
It is not possible to continue taking decisions of this calibre solely on the basis of monetary considerations.
FinnishTe olette parlamentille aarre, ja toivon, että palaatte sinne.
You are an asset to this House and I hope you return.
FinnishJacques Delors on sanonut, että jokaisessa lapsessa piilee aarre ja yhteiskunnan tehtävänä on löytää se.
It is true that Jacques Delors once said that there is a treasure in every child and it is society's task to discover it.
FinnishTiibet on kuitenkin kansainvälinen aarre, ja kansainväliset aarteet eivät ole minkään yhden kansan yksityisomaisuutta.
Tibet, however, is an international treasure and international treasures are not the preserve of any one people.
Finnish(CS) Erämaat ja niiden luonnon monimuotoisuus ovat lahja ja aarre, josta ihmisten on huolehdittava muuallakin kuin Euroopan unionissa.
(CS) Wilderness and its diversity represent a gift and treasure that humanity should look after not just in the European Union.
FinnishTonava on luonnon aarre.
FinnishJacques Delors sanoi: "Jokaisessa lapsessa piilee aarre, ja meidän on annettava heille mahdollisuus löytää tämä aarre ja kehittää sitä."
As Jacques Delors says: 'in every child there is a treasure, and we have to give them the chance to explore and develop this treasure'.
FinnishItämeri on aarre, jonka olemme perineet esi-isiltämme sillä edellytyksellä, että siirrämme sen arvoineen tulevalle sukupolvelle.
The Baltic Sea is a treasure which we have inherited from our forefathers, together with the duty to pass it, and its values, on to future generations.
FinnishLuonto pitää sisällään rikkauksia, jotka ihmiset ovat vasta alkaneet nähdä, ja on tärkeää säilyttää tämä tulevaisuuden mahdollisuuksia täynnä oleva aarre tuleville sukupolville.
The natural world offers riches which humans have only begun to discover and it is necessary that this treasury of future opportunities remains for generations to come.