"A ja O" - Englanninkielinen käännös

FI

"A ja O" englanniksi

volume_up
A ja O [Idiomi]
FI

A ja O [Idiomi]

volume_up
A ja O (myös: ydin, ydinjoukko, sydän, keskusta)
Ennaltaehkäisy on siis kaiken A ja O. Eurooppalaisella lainsäädännöllä on varmistettava mahdollisimman korkea suojelun taso.
Prevention is therefore of the essence. Using European legislation we need to guarantee standards of protection that are as high as possible.

Esimerkkejä "A ja O"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishArvoisa puhemies, meidän näkemyksemme mukaan täystyöllisyyden pitää olla nykytalouden a ja o.
As far as we are concerned, full employment should be the be all and end all of a modern economy.
FinnishKaikkia koskevat samanlaiset ja sitovasti laaditut ohjeet ovat oikeudenmukaisen tasausjärjestelmän a ja o.
Uniform and binding rules for all are essential to fair compensation.
FinnishTämä on maataloutemme A ja O. Tässä meillä on suuri yhteinen tehtävä, joka on ratkaistavissa vuoden 2002 talousarvion avulla.
This is an important task that we have to tackle together in the context of the 2002 budget.
FinnishRiskejä ottavat henkilöt ja riskejä ottava pääoma ovat kasvavan talouden A ja O.
People who are prepared to do just that, together with the availability of risk capital, are the indispensable features of a growing economy.
FinnishTämä on kaiken A ja O. Tätä ei voi riittävän usein painottaa.
FinnishEttä se on kaiken rauhanpolitiikan a ja o.
That it is the alpha and omega of every peace policy.
FinnishElintarvikkeiden merkintä on kaiken a ja o.
FinnishEnnaltaehkäisy on siis kaiken A ja O. Eurooppalaisella lainsäädännöllä on varmistettava mahdollisimman korkea suojelun taso.
Prevention is therefore of the essence. Using European legislation we need to guarantee standards of protection that are as high as possible.
FinnishViestintä on kaiken a ja o.
Your role as parliamentarians is crucial in making your countries' membership a success, and communication is key to everything.
FinnishSelvyys on tässä prosessissa A ja O. Olemme siksi sitä mieltä, että toissijaisuusperiaatteelle pitää antaa konkreettinen säädös ja selkeä sisältö.
Clarity is the Alpha and the Omega in this process. We think therefore that the principle of subsidiarity ought to be given a solid footing and substance.
FinnishNäin ollen kaiken "A ja O" on, että yhteisiä EU-sääntöjämme noudattavat kaikki, sekä suuret ja pienet maat että pohjoiset, eteläiset, itäiset ja läntiset maat.
It is the alpha and omega, therefore, that our common EU rules are observed by everyone, big and small, in the north and south, east and west.
FinnishNeljänneksi: valvonta ja arvioinnit ovat rakennepolitiikan A ja O, ja sen jalona tavoitteena on tehdä itsestään mahdollisimman pian tarpeeton.
Fourthly, controls and assessments are the alpha and omega of any structural policy that has the noble objective of making itself superfluous as quickly as possible.
FinnishKehotan jäsen Peijsiä lukemaan uudelleen perustamissopimuksen uusimman version siltä osin, joka on hänen mielestään Euroopan unionin kilpailuoikeuden A ja O.
I would urge Mrs Peijs to read again the latest version of the Treaty with regard to what she considers to be the last word on the law on competition within the European Union.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "A ja O" englanniksi

ja konjunktio
English