"ääressä" - Englanninkielinen käännös

FI

"ääressä" englanniksi

EN
FI

ääressä {postpositio}

volume_up
ääressä (myös: -lta / -ltä, kohde tai syy)
Unionia ei luoda EU:n sisällä neuvottelupöydän ääressä.
A union is not created at a negotiating table within the EU.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan unioni on ollut neuvottelupöydän ääressä.
This is the first time that the European Union has been at the negotiating table.
Kuinka moni ihminen haluaisi istua tietokoneensa ääressä ja katsella näitä lähetyksiä?
How many people will be inclined to sit at their computer and watch such broadcasts?
Mikä onkaan ihanampaa kuin lukea takan ääressä hyvää viiniä nautiskellen kirjastosta lainattua kirjaa?
What could be nicer than to sit by an open fire with a glass of wine and a good library book?
Television ja lämpimän takkatulen ääressä lausutut käsitykset eivät ole tämän konfliktin totuuden kannalta asianmukaisia.
Opinions uttered in front of the television by a warm fire are not adequate to the truth about this conflict.
Pohjoisessa luetaan enemmän kuin etelässä, mutta ehkä se johtuu vain siitä, edustaja Daskalaki, että sään ollessa kylmä on mukava istua takkatulen ääressä ja maata sängyssä lukemassa.
Apparently people read more in the north than in the south but maybe, Mrs Daskalaki, that is simply because the weather is so cold there and it is wonderful to sit by the fire or lie in bed and read.

Esimerkkejä "ääressä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan unioni on ollut neuvottelupöydän ääressä.
This is the first time that the European Union has been at the negotiating table.
FinnishKuinka moni ihminen haluaisi istua tietokoneensa ääressä ja katsella näitä lähetyksiä?
How many people will be inclined to sit at their computer and watch such broadcasts?
FinnishToisinaan käy mielessä, kuka byrokraatti tämänkin ajatuksen on keksinyt pöytänsä ääressä.
Sometimes you wonder which bureaucrat sitting behind his desk thought this one up.
FinnishHaluatko työskennellä tietokoneen ääressä rentoutuneemmin ja huolettomammin?
Want to make your time on the computer more relaxing and trouble-free?
FinnishTiedämmehän varsin hyvin sen, että neuvottelupöydän ääressä istuu hyvin usein pelkästään miehiä.
We are well aware that we very often only have men around the negotiating table.
FinnishMe olemme saaneet muutosehdotuksia, tekstejä ja suullisia muutosesityksiä kokouspöydän ääressä.
We have been given proposed amendments, texts and oral amendments sitting down.
FinnishNuoret viettävät paljon aikaa television ja tietokoneiden ääressä.
Young people spend a lot of time in front of television screens or computer monitors.
FinnishLapset viettävät nykyisin paljon aikaa television, videopelien ja tietokoneiden ääressä.
Children these days spend much of their time in front of the television, video games and computers.
FinnishKuka väittää, että sinun on oltava työpöydän ääressä, jotta voit olla tuottava?
Who says you have to be at a desk to be productive?
FinnishSiitä meidän tulisi kuitenkin ehkä mieluummin keskustella tilaisuuden tullen viskin ääressä!
But maybe it would be better to discuss this over a whiskey!
FinnishPienet lapset todellakin viettävät nykyään enemmän aikaa tietokoneen kuin television ääressä.
Indeed, young children now spend more time in front of the computer than in front of the television.
FinnishPidätkö tietokoneestasi, mutta vihaat käyttää sen ohjauslevyä, kun et ole työpöytäsi ääressä?
Love your laptop computer but hate using the trackpad when you are out of range of a traditional desk?
FinnishMikä onkaan ihanampaa kuin lukea takan ääressä hyvää viiniä nautiskellen kirjastosta lainattua kirjaa?
What could be nicer than to sit by an open fire with a glass of wine and a good library book?
FinnishParlamentti ja neuvosto istuvat samalla pallilla pianon ääressä ja ne soittavat samaa kappaletta nelikätisesti.
The Parliament and the Council share piano and stool in playing a "duet' .
FinnishOikean näppäimistön valitsemalla voit työskennellä tietokoneen ääressä mukavammin ja nautittavammin.
With the proper keyboard, you can make your time on the computer more comfortable and more enjoyable.
FinnishKaikki neuvottelupöydän ääressä olleet yhtyivät perusanalyysiin.
Everybody around the table shared the basic analysis.
FinnishJos vietät paljon aikaa tietokoneen ääressä, niin tiedät, miten tärkeää on pitää näkemästään.
If you spend a lot of time looking at your computer screen, you know how important it is to like what you see.
FinnishJos Kohl tai Mitterrand olisi ollut pöydän ääressä viime viikonloppuna, olisimme allekirjoittaneet päätösasiakirjan.
If Kohl or Mitterrand had been at the table last weekend, we would have had a conclusion.
FinnishUnionia ei luoda EU:n sisällä neuvottelupöydän ääressä.
A union is not created at a negotiating table within the EU.
FinnishTuoreimpien tilastotietojen mukaan lapset viettävät enemmän aikaa Internetissä kuin television ääressä.
The most recent statistics suggests that children spend more time browsing the Internet than watching TV.