"äänensävy" - Englanninkielinen käännös

FI

"äänensävy" englanniksi

FI

äänensävy {substantiivi}

volume_up
äänensävy (myös: ääni, nuotti, tooni)
Ehkä se ei pitänyt paikkaansa, mutta äänensävy ei valehtele.
Perhaps this was not true but there is a tone of voice that does not lie.
Ruotsin sosialidemokraattien liittojen ja poliitikkojen lähes hysteerinen äänensävy on edesvastuuton.
The all but hysterical tone adopted by Social Democratic unions and politicians in Sweden is irresponsible.
Myös mietinnön tyyli ja äänensävy ovat ongelmallisia.
Secondly, the manner and tone.
äänensävy (myös: ilma, ilmapiiri, vaikutelma, ilme)
äänensävy
Ehkä se ei pitänyt paikkaansa, mutta äänensävy ei valehtele.
Perhaps this was not true but there is a tone of voice that does not lie.

Esimerkkejä "äänensävy"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEhkä se ei pitänyt paikkaansa, mutta äänensävy ei valehtele.
Perhaps this was not true but there is a tone of voice that does not lie.
FinnishSama äänensävy toistuu nyt myös ministeri Fischerin puheessa.
We find these sentiments repeated in the speech by Minister Fischer.
Finnish   Arvoisa puhemies, oman puheenvuoroni äänensävy on jokseenkin erilainen kuin edellisessä puheenvuorossa.
   Mr President, the tenor of my speech will be rather different from that of the previous speaker’s.
FinnishRuotsin sosialidemokraattien liittojen ja poliitikkojen lähes hysteerinen äänensävy on edesvastuuton.
The all but hysterical tone adopted by Social Democratic unions and politicians in Sweden is irresponsible.
FinnishÄänensävy on muuttunut melkoisesti siitä, mitä se oli kolme–neljä vuotta sitten, jolloin oltiin paljon optimistisempia.
It is a tone quite different to that we heard three or four years ago when there was a lot of optimism.
FinnishÄänensävy on muuttunut, ja voimme todeta ulkoministeri Condoleezza Ricen auktoriteetin lisääntyneen valtavasti.
The tone has changed, and we can tell that the State Department's authority and Condoleezza Rice has grown enormously.
FinnishMyös mietinnön tyyli ja äänensävy ovat ongelmallisia.
FinnishMietinnön äänensävy on silti väärä.
FinnishLaillistamisen puolestapuhujien äänensävy on viime vuosina muuttunut ja hienostunut.
The tone adopted by those who advocate legislation has changed and become more polished in recent years, giving greater reason for concern.
FinnishTämä äänensävy, jota epäilemättä pidettiin vaarallisena maailmanlaajuiselle yhtenäistymiselle, ei toistu parlamentin lopullisessa mietinnössä.
But this nuance must have been held to endanger universal unification and was not included in the final report of Parliament.
FinnishNyt mielestäni näyttää kuitenkin siltä, että jäsen Morgantinin ja muiden jäsenten esittämien syiden vuoksi komission äänensävy on jossain määrin oikeutettu.
Today, however, it seems to me that the Commission’s tone is to some extent justified by the very reasons stated by Mrs Morgantini and others.
FinnishÄänensävy, jota tiettyjen vielä vireillä olevien oikeudenkäyntien (esimerkiksi Hodorkovskin tapauksen) osalta on käytetty, on kuitenkin väärä ja epädiplomaattinen.
However, the tone adopted in respect of certain pending or current court proceedings (for example, in the Khodorkovsky case) is wrong and undiplomatic.
FinnishSiitä on tulossa hankalampi, koska kaduilla on jo ollut yhteenottoja ja kampanjan äänensävy on muuttunut aggressiivisemmaksi myös tarkkailijoitamme kohtaan.
It promises to be more tense, as there have already been clashes in the streets and the tone of the campaign has become aggressive, even towards our observers.
FinnishAnnan tässä kohdassa tunnustusta pääministerin puheen sävylle, koska se oli tismalleen puheenjohtajavaltio Tšekin äänensävy, asiallinen ja tulossuuntautunut.
I would like at this point to applaud the tone of the Prime Minister's speech, as it was exactly the tone of the Czech Presidency itself, matter-of-fact and results-orientated.