"entwaesserungsgraben" - Ruotsinkielinen käännös

DE

"entwaesserungsgraben" ruotsiksi

entwaesserungsgraben
Tiimillemme ilmoitettiin, että käännös "entwaesserungsgraben" varten puuttuu.