"ITA" - Saksankielinen käännös

SV

"ITA" saksaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "ITA".

Esimerkkejä "ITA"-ilmaisun käytöstä saksaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishITA yrkade på två villkor för att det skulle kunna träda i kraft.
Im ITA wurden vor Inkrafttreten zwei Bedingungen festgelegt.
SwedishDen 24 mars fattade rådet ett formellt beslut att EG skulle ingå ITA-avtalet.
Am 24. März beschloß der Rat formell für die EG, das ITA-Abkommen über Informationstechnologien zu unterzeichnen.
SwedishEtt samförstånd träffades med Förenta staterna, inom ramen för ITA-avtalet, med avseende på halvledare.
Mit den Vereinigten Staaten konnte man sich innerhalb des ITA auf die Halbleiter-Problematik einigen.
SwedishVi insisterade i själva verket på detta som ett villkor för att ens inleda förhandlingarna avseende ITA-avtalet.
Wir haben sogar darauf bestanden, daß dies eine Voraussetzung für die Eröffnung der Verhandlungen im Hinblick auf ITA sei.
SwedishVad själva ITA-avtalet beträffar så nämnde jag att där fanns stadganden om vidtagande av särskilda steg efter överenskommelse.
Im Hinblick auf das ITA selbst erwähnte ich bereits, daß es Vorschriften für außergewöhnliche Stufen nach Zustimmung gab.

Muita sanoja

Swedish
  • ITA

Etsi lisää sanoja Suomi-englanti sanakirjasta.