"vilken än" - Englanninkielinen käännös

SV

"vilken än" englanniksi

SV vilken än
volume_up
{pronomini}

Detta visar hur prekär situationen är, vilken än bakgrunden kan ha varit till detta attentat i Serbien och Montenegro.
Whatever it is in Serbia and Montenegro that lies behind this assassination, this demonstrates how precarious the situation there is.
Vilken än orsaken är vore det klokt att göra en inventering av de farligaste industrianläggningarna och placera dem långt bort från bostäder.
Whatever the cause, it would be wise to produce a list of the most dangerous sites and to relocate them away from housing.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "vilken än" englanniksi

vilken pronomini
än adverbi
English
än konjunktio
än prepositio
English

Esimerkkejä "vilken än"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVilken metod som än väljs kommer det att vara nödvändigt att kommunicera med medborgarna.
Whichever method is chosen, there will have to be communication with citizens.
SwedishMan kan inte annat än undra vilken effekt som det uttalandet verkligen kommer att få.
One can only wonder, then, what impact this declaration will really have.
SwedishVilken bättre tillrättavisning än den här beklagliga händelsen kan protektionismens försvarare få?
What better rebuke to the defenders of protectionism than this sorry affair?
SwedishVilken sektor man än betraktar kan man se starka kopplingar till sjöfartssektorn.
Whichever sector one looks at, one can see strong links that run between them and the maritime sector.
SwedishDetsamma gäller för den sociala marknadsekonomin, vilken är mer än bara ett ekonomiskt system.
The same applies to the social market economy, which is more than just an economic system.
SwedishI allas intresse måste bestämmelserna respekteras, oavsett vilken person det än gäller.
In the interests of everyone, the rules should be respected, irrespective of the person concerned.
SwedishFör vanliga människor är innehållet i besluten viktigare änvilken nivå besluten fattas.
What people care about is the content of the decisions, rather than the level at which they are adopted.
SwedishDetta skulle vara en fredsgest, och vilken gest skulle bättre än en sådan kunna demonstrera Europas identitet för världen?
Beforehand, President Cox will receive them and I wish to thank him for doing so.
SwedishEuropéerna måste garanteras samma säkerhetsnivå, vilken gemenskapsflygplats de än avreser från.
The same level of safety must be guaranteed to Europeans, no matter which Community airport they depart from.
SwedishTro mig, ingen vet bättre än kommissionen vilken avgörande roll parlamentet spelar som medlagstiftare.
Believe me, nobody knows better than the Commission the crucial role Parliament plays as a co-legislator.
SwedishVilken formulering vi än använder måste offrens värdighet och förövarnas skuld komma i främsta rummet.
Whichever wording is used, our primary consideration must be the victims’ dignity and the perpetrators’ guilt.
SwedishVilken formulering vi än använder måste offrens värdighet och förövarnas skuld komma i främsta rummet.
Whichever wording is used, our primary consideration must be the victims’ dignity and the perpetrators ’ guilt.
SwedishVilken förklaring man än må ha för den bristen, den utmanar oss att alltid hålla i tankarna att en lösning är nödvändig.
And however we might try to explain this, the fact remains that there is a gap to be bridged.
SwedishEnligt min mening bör insamlingen av relevanta uppgifter, vilken än så länge varit frivillig, bli obligatorisk.
In my opinion, collection of the relevant data, which has been voluntary so far, should become mandatory.
SwedishVilken fråga ni än hade tagit upp - inklusive vädret i Irland - skulle jag ha diskuterat den med er.
If you had raised any issue at all - including the weather in Ireland - I would have discussed that with you as well.
SwedishDen artikel som fastställer rättigheten att svara på personliga uttalanden, herr talman, vilken artikel det än må vara.
The Rule which establishes the right to respond to personal comments, Mr President, whichever Rule that is.
SwedishDetta skulle vara en fredsgest, och vilken gest skulle bättre än en sådan kunna demonstrera Europas identitet för världen?
This would be a gesture for peace and what gesture could better stamp Europe’s identity on the world stage?
SwedishMen vilken åsikt man än har om detta speciella problem för Europas ekonomi måste slutsatsen bli att det inte duger att sitta overksam.
The Council of Ministers issued a statement and it is now a matter for the Council of Ministers.
Swedish   Den artikel som fastställer rättigheten att svara på personliga uttalanden, herr talman, vilken artikel det än må vara.
   The Rule which establishes the right to respond to personal comments, Mr President, whichever Rule that is.
SwedishJag invänder mot det faktum att statliga pengar kan användas - under vilken form som det än är - till att skapa privata vinster.
I protest at the fact that public money might be used - in any form at all - to generate private profit.