"vädja" - Englanninkielinen käännös

SV

"vädja" englanniksi

SV vädja
volume_up
{verbi}

1. yleinen

vädja (myös: be, locka, tilltala, bönfalla)
Därför måste Europaparlamentet vädja till rådet och kommissionen.
The European Parliament must therefore appeal to the Council and the Commission.
Men att nu enbart vädja till kontrahenternas förnuft, räcker förmodligen inte.
But just to appeal to one's adversary to be reasonable really is not enough.
Jag vill vädja till parlamentet om att bidra till att vi får godkännande i rådet.
I earnestly appeal to Parliament to help get some measures adopted in the Council.

2. "be enträget (om något)"

vädja (myös: be)
volume_up
to plead {v.} (urgently request)
Därför vill jag vädja till alla parter att fortsätta förhandlingarna.
So I would plead with all parties to persevere with the negotiation process.
However, I must also plead here for your understanding.
Européerna kan vädja om att detta system ska anpassas till dagens verklighet, och inte till gårdagens.
The Europeans can plead that these regimes be adapted to the realities of today and not to the realities of yesterday.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "vädja":

vädja

Esimerkkejä "vädja"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishJag vill vädja om en sak på Europas statslösa nationers vägnar.
   Mr President, I wish to make a plea on behalf of Europe's stateless nations.
SwedishJag vill ändå vädja till kommissionen att inte glömma bort utbildning, ungdom och kultur.
Nonetheless, I would ask the Commission not to neglect education, youth and culture.
SwedishJag vill avsluta med att vädja till kommissionen att godta ändringsförslagen.
I want to end by calling upon the Commission to accept the amendments.
SwedishVi borde vädja om att prioritera de fans som skall se sitt eget lag spela.
I would make a plea to give priority to fans who are going to see their own team playing.
SwedishDet innebär i praktiken inget annat än att vädja till rådet att reformera sig självt.
In practice it simply means calling on the Council to reform itself.
SwedishJag vill eftertryckligen vädja till konventet att ge aktivt stöd åt detta viktiga koncept.
I urge the Convention to give its active support to this important idea.
SwedishJag vill utnyttja de återstående sekunderna till att helt enkelt vädja till kommissionen om en sak.
I want to use the seconds remaining to me just to ask the Commission for something.
SwedishMan säger till oss att vi ska ”vädja om solidaritet”, men vilka medel ska vi använda?
We are told to 'call for solidarity', but using which funds?
SwedishFöredraganden gör rätt i att vädja om att man först söker politiskt konstruktiva lösningar.
The rapporteur is right to call on us to firstly search for politically constructive solutions.
SwedishI annat fall, varför skulle man vädja till individens och familjens ansvar?
Why else call for individual and family responsibility?
SwedishVi skulle därmed vädja till den grundläggande friheten rörande religionsfrihet i Saudiarabien.
We would be appealing in fact for the fundamental freedom of religious expression in Saudi Arabia.
SwedishJag vill därför vädja om att detta felaktiga beslut omprövas.
I would therefore ask that this mistaken decision be reconsidered.
SwedishJag vill därför vädja till er att rösta mot punkterna 3 och 9.
I would therefore implore you to vote against paragraphs 3 and 9.
SwedishJag tar tillfället i akt att vädja till den franska regeringen om att NDTV ska få återuppta sina sändningar.
On this occasion I beg the French Government to allow NDTV to resume their broadcasts.
SwedishJag vill vädja till kommissionen att i stor utsträckning utnyttja solidaritetsfonden.
What that means is that aid is having an effect and is also being used to prepare preventive infrastructures.
SwedishJag skulle åter vilja vädja till denna kammare om att anta Anderssonbetänkandet i dess aktuella form.
I would make a renewed plea to this Chamber to adopt the Andersson report in its present form.
SwedishLåt mig sluta genom att vädja till våra vänner i gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster.
Let me end by appealing to our friends in the Confederal Group of the European United Left.
SwedishJag kan bara vädja till er på samma sätt som jag gjorde till kommissionsordföranden redan våren 2009.
I can only repeat the plea that I made to the President of the Commission back in spring 2009.
SwedishJag vill vädja till EU-medlemsstaternas ansvarskänsla och påminna om de åtaganden de redan har gjort.
For several years, the number of new infections has again been increasing at an alarming rate.
SwedishFår jag vädja till er att på informellt sätt så snart som möjligt försöka bryta igenom den här missnöjeskänslan.
I would ask you to try, informally and quickly, to overcome this uneasiness.