"utmed" - Englanninkielinen käännös

SV

"utmed" englanniksi

EN

SV utmed
volume_up
{prepositio}

utmed (myös: längs, längs med, utefter)
volume_up
along {prep.}
De anländer utmed hela den sydöstra flanken, ända ned till Europas sydligaste udde.
They arrive all along the southeastern flank, right down to the southernmost tip of Europe.
Den ska klara både att ta sig fram utmed en linje på golvet och igenom en labyrint.
It has to successfully move along a line on the floor, and traverse a labyrinth.
Här anger Du den position utmed axeln där ursprunget för de visade värdena ska ligga.
Specify in which position to display the values along the y axis.

Esimerkkejä "utmed"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishEn viktig poäng är att vi inte behöver räkna med en konvoj utmed vägarna.
An important point is that we should not tar everyone with the same brush.
SwedishHar staterna som ligger utmed sträckan också rätt att bli informerade och av vem?
Have states en route also the right to be informed and by whom?
SwedishFör det andra är det en bra ansats, att man agerar operativt utmed kända rutter.
Secondly, I agree with the proposal that the police should carry out operations on recognised routes.
SwedishPå senare år har hundratals unga afrikaner drunknat utmed EU:s kuster.
In recent years, we have witnessed hundreds of young Africans drowning off the shores of the EU.
SwedishJag befarar att vi har ett liknande problem i samband med Sir Jacks förslag om aktioner utmed rutterna.
I fear we have a similar problem with Sir Jack's proposal about operations on routes.
SwedishKommer man verkligen att jaga efter romerna utmed de italienska gatorna?
Are they really going to hunt Roma down in Italian streets?
SwedishCampushallen ligger allra längst söderut utmed Corson och är studenternas eget träningscenter.
Campushallen is the student indoor sports centre and is situated at the southern end of the Corso.
Swedish(SL) Italien vill anlägga en gasterminal utmed kusten på gränsen till Slovenien utan samråd.
(SL) Italy wishes to impose an onshore gas terminal on the border with Slovenia without consultation.
SwedishDet måste vara möjligt att kontrollera uppgifter som täcker de senaste 28 dygnen genom kontroller utmed vägarna.
It must be possible to check records covering the past 28 days in roadside checks.
SwedishEtt stort antal fartyg som inte är från EU rör sig utmed våra kuster.
A large number of vessels originating from other than EU Member States travel near the shores of Europe.
SwedishDet omfattar 4 480 hektar fördelade utmed 35 kilometer.
It is 35 km in length and has a total surface area of 4 480 hectares.
SwedishStrategin kommer att innefatta små steg utmed en lång väg.
This strategy will involve small steps down a long road.
SwedishSektionerna utmed gränsen kan visa sig vara ett misstag.
The sections on the borders may prove to be a mistake.
SwedishUnder juluppehållet hittades återigen ett påfallande stort antal döda sjöfåglar utmed Nordsjöns stränder.
Over the past Christmas break, a striking number of dead sea birds have once again been found on the North Sea beaches.
Swedish(CS) Den europeiska strategin för Donauområdet betyder mycket för utvecklingen utmed hela Donaubäckenet.
(CS) The European Strategy for the Danube Region is important for the development of the entire Danube river basin region.
SwedishOm USA har ett strategiskt intresse av att upprätthålla spänningen utmed Rysslands södra gräns, så är det deras sak.
If the USA has a strategic interest in maintaining tension on Russia’s southern borders, that is its own affair.
SwedishUnder juluppehållet hittades återigen ett påfallande stort antal döda sjöfåglar utmed Nordsjöns stränder.
   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I should like to congratulate the three rapporteurs on their reports.
SwedishArbetsplatsolyckan ägde rum i södra Spanien, i samband med byggandet av en överfart över motorvägen utmed Medelhavet.
This workplace accident took place in the South of Spain, during the construction of a flyover of the Mediterranean motorway.
SwedishDet är som om Förenta staterna vill göra om Mariann Fischer Boel till att bli en oäkta kommissionsledamot som kan spädas utmed 7 procent.
It is like the United States wanting to change Mrs Fischer Boel into an inauthentic, 7%-dilutable commissioner.
SwedishDet är som om Förenta staterna vill göra om Mariann Fischer Boel till att bli en oäkta kommissionsledamot som kan spädas utmed 7 procent.
It is like the United States wanting to change Mrs Fischer Boel into an inauthentic, 7%-dilutable commissioner.