"uran" - Englanninkielinen käännös

SV

"uran" englanniksi

EN

SV uran
volume_up
{neutri}

1. Kemia

uran
volume_up
uranium {subst.}
Naturligt uran innehåller till mer än 99 procent isotopen uran 238 och mycket mindre uran 235.
Natural uranium contains over 99 % uranium 238 and very little uranium 235.
Naturligt uran innehåller till mer än 99 procent isotopen uran 238 och mycket mindre uran 235.
Natural uranium contains over 99% uranium 238 and very little uranium 235.
Risken att Förenta staterna på nytt kommer att använda utarmat uran är stor.
It seems very likely that the US will use ammunition with depleted uranium again.

Esimerkkejä "uran"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishTrupper instrueras att bära skyddskläder när de hanterar krigsmateriel med utarmat uran.
Troops are instructed to wear protective clothing when dealing with DU munitions.
SwedishNato använde krigsmateriel med utarmat uran i sitt anfallskrig mot Jugoslavien.
NATO used DU munitions in its war of aggression against Yugoslavia.
SwedishI Irak har de amerikanska styrkorna använt totalt 300 ton krigsmateriel med utarmat uran.
In Iraq the US forces have used a total of 300 tonnes of DU munitions.
SwedishUtarmat uran är avfall, och det är ett mycket billigt material för att tillverka vapen.
DU is waste, and is an extremely cheap material for making arms.
SwedishIngen informerar trupperna, eller befolkningen i de länder där vapen med utarmat uran används.
Nobody informs the troops, or the populations of the countries where DU weapons are used.
SwedishBelgien har förbjudit krigsmateriel med utarmat uran, och vi gratulerar detta land för det.
Belgium has banned DU munitions, and for that we congratulate it.
SwedishUnder tiden upprepar vi vårt krav på ett förbud mot utarmat uran på grundval av försiktighetsprincipen.
Meanwhile we reiterate our call to ban DU on the basis of the precautionary principle.
SwedishDet vi behöver är ett förbud mot produktion och användning av krigsmateriel med utarmat uran.
What we need is a ban on the production and use of DU munitions.
SwedishUtöver strålningen är utarmat uran en giftig kemisk förening.
Apart from the radiation, DU is a chemical toxic compound.
SwedishFörenta staterna och Nato använde utarmat uran i krigen mot Irak, Afghanistan och Jugoslavien.
I am pleased that the Rapporteur agreed to the removal from his draft of references to specific member states.
SwedishLettiska trupper använde inte vapen med utarmat uran.
The international community reacted sharply on this issue.
SwedishUtarmat uran användes också av NATO: s styrkor i krigen mot Irak, Jugoslavien och Afghanistan, med förödande konsekvenser.
Today there are only two more states with nuclear weapon programmes than there were in 1970...
SwedishVi hoppas att Iran kommer att återkalla sitt beslut och på nytt avbryta verksamheten med konvertering av uran.
I would like to reiterate that the European side is not asking Iran to give up its civil nuclear programme.
SwedishKrigsmateriel med utarmat uran har långsiktiga effekter.
SwedishDe senaste rönen av Världshälsoorganisationens experter avseende de skadliga effekterna av utarmat uran har censurerats.
The latest findings of the World Health Organisation's experts concerning the harmful effects of DU have been censored.
SwedishKrigsmateriel med utarmat uran innehåller dock mycket giftiga kemiska ämnen - de är med andra ord toxiska - och de är även radioaktiva.
DU munitions, however, contain highly poisonous chemical substances - in other words they are toxic - and they are radioactive too.
SwedishOm de nu fortsätter att anrika uran är frågan varför de gör det, eftersom de inte har någonstans att göra av det, inga ytterligare kärnkraftverk.
Secondly, if they continue enriching, the question is why? - because they do not have anywhere to put it, no other power plant.
SwedishOm damm av utarmat uran exempelvis vore en kosmetisk produkt eller ett ämne som används i livsmedelsproduktion skulle det ha förbjudits för länge sedan.
If DU dust were a cosmetic product or a substance used in food production, for example, it would have been banned long ago.
SwedishI Storbritannien och Förenta staterna har den ökande oron över hälsoeffekterna från utarmat uran medfört att man testar hemvändande soldater.
In the UK and the United States increasing concern over DU’s health effects has led to the implementation of testing regimes for returning soldiers.
SwedishDet intressanta är att den militära effektiviteten av krigsmateriel med utarmat uran faktiskt är mycket begränsad, samtidigt som dess användning medför många risker som inte kan beräknas.
The interesting thing is that the military effectiveness of DU munitions is actually very limited, while their use entails numerous incalculable risks.