"upprördhet" - Englanninkielinen käännös

SV

"upprördhet" englanniksi

EN

SV upprördhet
volume_up
{Yleinen suku}

upprördhet (myös: avfall, uppror, revolt)
volume_up
revolt {subst.}
Josep Borrell sa, på detta uppskattade organs vägnar, att ni kände ”stor upprördhet, vämjelse och avsky inför detta uttalande”.
Josep Borrell said on behalf of this esteemed body that you were ‘deeply shocked, sickened and revolted by this statement’.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "upprördhet":

upprördhet

Esimerkkejä "upprördhet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDenna upprördhet har knappast förbättrat något, ett och ett halvt år senare.
A year and a half later, all this activity has brought no real improvement.
SwedishVi vill uttrycka vår upprördhet över Semira Adamus tragiska död.
Madam President, we would like to express our distress at the tragic death of Semira Adamu.
SwedishDet finns alltså mycket upprördhet i regionen, och ingen vill veta av projektet.
As a result, there has been a great deal of turmoil in the region and nobody wants this project.
SwedishGoldstonerapporten är ett dokument som har skapat en hel del upprördhet och strider.
The Goldstone report is a document which has created a great deal of emotion and controversy.
SwedishJag ansluter mig till hans upprördhet i fråga om parlamentets befogenheter på detta område.
I share his indignation as regards the assessment of Parliament's powers in this matter.
SwedishFör vissa kolleger verkar ordet skatt räcka för att skapa stor upprördhet.
For a number of my fellow MEPs, the word ‘tax’ appears to be enough to give rise to great indignation.
SwedishDe FN-organ som är aktiva i regionen delar min upprördhet.
The outrage I feel is shared by United Nations agencies which are active in that region.
SwedishDenna resolution är ett uttryck för en vida spridd känsla av upprördhet.
This resolution reflects a widely held sense of outrage.
SwedishI en förort till Pristina som heter Kosovo Polje såg vi med egna ögon serbernas ilska och upprördhet.
We saw at first hand the anger and upset of Serbs in a suburb of Pristina called Kosovo Polje.
SwedishJag känner därför personligen stor sorg och upprördhet över att läget har försämrats sedan dess.
Therefore I feel great personal sadness and shock at the deterioration in the situation since then.
SwedishEuropeiska kommissionen och kommissionär Bolkesteins förslag väckte ändå en stor upprördhet.
However, the European Commission's and Commissioner Bolkestein's proposals have unleashed quite a commotion.
SwedishJag tror att vi måste förstå deras upprördhet och vrede.
I believe we ought to understand their emotion and their anger.
SwedishDet finns en befogad upprördhet bland de ungerska lärarna och i hela den ungerska kolonin i Slovakien.
Hungarian teachers, and indeed the entire Hungarian community in Slovakia, are justifiably outraged.
SwedishVar finns den upprördhet som dessa mord borde väcka?
This honour killing was the sixth in four months in Germany.
SwedishVi kan tydligt föreställa oss den turkiska regeringens mobilisering och den allmänna opinionens upprördhet.
We can clearly imagine the mobilisation of the government in Turkey and the agitation of public opinion.
SwedishFru ordförande, här föreligger alltjämt stor upprördhet kring det föregående beslutet om Baldarellis betänkande.
Madam President, there is still a great deal of agitation over the last decision on the Baldarelli report.
SwedishDet blev stor upprördhet i Turkiet, och det var återigen ett bevis för att det inte finns någon frihet för medierna där.
This created a great stir in Turkey and was further evidence that there is no media freedom there.
SwedishDet är hög tid att gå från upprördhet, känslor och fördömande, det är dags att gå från ord till handling.
It is really time now to move beyond indignation, emotion and solemn condemnations; to move from words to action.
SwedishJag stöder fullständigt Hélène Flautres anmärkningar och delar hennes upprördhet över vissa av de kommentarer som gjorts.
I fully support the remarks made by Mrs Flautre, and share her alarm at some of the comments made.
SwedishVi kommer i dag att rösta om ett betänkande som i vissa EU-stater har lett till politisk upprördhet.
Mr President, we are going to vote on a report today that has caused a political stir in certain EU States.