"uppröras" - Englanninkielinen käännös

SV

"uppröras" englanniksi

SV uppröras
volume_up
{verbi}

Esimerkkejä "uppröras"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDetta kan kanske betraktas som en ovidkommande händelse som vi inte borde uppröras av.
One might consider that a minor matter over which we should not get so upset.
SwedishMen vi bör också uppröras över det som fortfarande är nedslående, oacceptabelt eller till och med outhärdligt.
But we should also be outraged at what remains disappointing, unacceptable, or even intolerable.
SwedishÅtminstone börjar man att uppröras över detta!
And at least we are starting to show our outrage about it.
SwedishVi kan uppröras, men vi kan inte förvånas över karaktären av de nyligen inträffade terroristhandlingarna.
Madam President, we may be horrified, but we should not be surprised by the nature of recent acts of terrorism.
SwedishKan man annat än uppröras över detta?
SwedishDäremot måste det ändå sägas här: Hur kan man undgå att uppröras över den kinesiska regeringens lättsinniga och oansvariga hållning?
That said, however, it should be stated here that it is impossible not to be disgusted by the Chinese Government's behaviour, which was both thoughtless and irresponsible.
SwedishDetta gick igenom utskottet utan invändningar, och jag är förvånad och en aning besviken över att några kolleger i dag skulle uppröras över detta ändringsförslag.
This went through committee without opposition and I am surprised and a little disappointed that some colleagues today should be upset about this amendment.
SwedishVi måste sluta med det hyckleri det innebär att uppröras över att emigranter drunknar samtidigt som vi lämnar de sydliga medlemsstaterna att själva bära bördan.
We need to remove the hypocrisy whereby on the one hand we are scandalised when emigrants drown and on the other hand we leave the southern Member States to bear the burden by themselves.
SwedishHur är det möjligt att inte uppröras över att en bank vägrar lämna ut namnet på Erikas ägare genom att hänvisa till banksekretessen, och att ingen regering reagerar på det?
How is it possible not to be outraged when a bank refuses to divulge the names of the Erika's owners on the grounds of professional confidentiality, without governments reacting?
SwedishHur är det möjligt att inte uppröras över att en bank vägrar lämna ut namnet på Erikas ägare genom att hänvisa till banksekretessen, och att ingen regering reagerar på det?
How is it possible not to be outraged when a bank refuses to divulge the names of the Erika' s owners on the grounds of professional confidentiality, without governments reacting?