"upprörande" - Englanninkielinen käännös

SV

"upprörande" englanniksi

SV

upprörande {adjektiivi}

volume_up
Inga som helst belägg framförs till stöd för detta upprörande påstående.
Absolutely no evidence is produced for this outrageous statement.
Det var upprörande att vi inte lät revisionsrätten hålla en presskonferens.
It was outrageous that we did not allow the Court to have a press conference.
Därför är det upprörande att skattebetalarnas pengar skall användas till detta projekt.
It is therefore outrageous that European taxpayers ' money is to be spent on this project.
Innehållet i skälen i denna första Burmaresolution är särskilt upprörande.
The contents of the recitals in this first resolution on Burma are especially shocking.
Än mer upprörande är emellertid den okunskap som punkt 23 ger uttryck för.
Even more shocking is the ignorance displayed in paragraph 23.
Det är verkligen upprörande att någonting sådant inträffar rakt framför våra ögon.
It is truly shocking that such a thing is happening literally before our eyes.
upprörande (myös: oroande)
upprörande (myös: oroande)
upprörande (myös: orättvis, orättfärdig)
Vi måste framhärda tills vi lyckas få detta upprörande lagförslag återkallat.
We must persevere until we succeed in bringing about the withdrawal of this iniquitous bill.
upprörande (myös: uppslitande)
Jag måste också säga att det är mycket upprörande att vi missat båten.
I must also say that I find it very upsetting that we have missed the boat.
Jag vill också tala om den upprörande utvecklingen i Västsahara.
Madam President, I will also talk today about the upsetting developments in Western Sahara.
I find that quite upsetting.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "upprörande":

upprörande

Esimerkkejä "upprörande"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishJosé Albino Silva Penedas okänsliga kommentarer är därför ännu mer upprörande.
Mr Silva Peneda’ s remarks are therefore all the more appallingly insensitive.
SwedishJosé Albino Silva Penedas okänsliga kommentarer är därför ännu mer upprörande.
Mr Silva Peneda’s remarks are therefore all the more appallingly insensitive.
SwedishDet som är särskilt upprörande är det sätt som dödsstraffen verkställs på.
What is particularly horrifying is the way that the death penalty is carried out.
SwedishDet är upprörande att chaufförerna skall behöva leva med oro för överfall och rån.
It is disgraceful that drivers should live in fear of assault and robbery.
SwedishI synnerhet har den offentliga sektorns investeringar varit på en upprörande låg nivå.
Public sector investment has, in particular, been at a staggeringly low level.
SwedishDet börjar bli dags att göra slut på Herrens armés upprörande herravälde.
It is high time that the appalling rule of the 'Lord's Army' was brought to an end.
SwedishDet är ganska upprörande att ordförandeskapet inte respekterar parlamentets ståndpunkt.
It is quite worrying that the presidency does not respect the opinion of Parliament.
SwedishDet börjar bli dags att göra slut på Herrens armés upprörande herravälde.
It is high time that the appalling rule of the 'Lord's Army ' was brought to an end.
SwedishDet är upprörande att vi fortfarande inte kan skydda kvinnor mot våld.
It is distressing to see how we still fail to protect women against violence.
SwedishJag såg ett väldigt upprörande CNN-reportage om situationen vid Zhu Jiang-floden i Kina.
I watched a very disturbing report on CNN about the state of the Pearl River in China.
SwedishDetta var upprörande, vilket människor i Frankrike i efterhand har förstått.
This was a shame, as people in France have become aware in retrospect.
SwedishDet är upprörande att det, trots påtryckningarna, inte skett några framsteg i dessa fall.
It is disturbing that despite this pressure there has been no progress in these cases.
SwedishJag tycker det är mycket upprörande och jag vill inkomma med en protest i denna kammare.
I find this very disturbing and want to register a protest in this House.
SwedishKatolsk media redogör för ytterst upprörande fakta.
Mr President, the Catholic media are reporting on extremely harrowing incidents.
SwedishSituationen för mänskliga rättigheter i Vietnam är upprörande.
Mr President, the human rights situation in Vietnam is disturbing.
SwedishDetta innehåll är upprörande och förolämpande för miljontals polacker.
This type of content is scandalous and offensive to millions of Poles.
SwedishI Finlands TV har vi nyss sett en upprörande dokumentärfilm.
Finnish television recently showed an appalling documentary film on the subject.
SwedishDessa siffror är säkert upprörande för dem som bryr sig om djurförsök.
These figures are likely to be distressing to those concerned about the testing of animals.
SwedishFaktum kvarstår att sociallagstiftningen är otillräcklig, och detta i en omfattning som är upprörande.
The fact remains that the social legislation is inadequate, and scandalously so.
SwedishKvinnor utsätts för upprörande grymma handlingar såsom våld, våldtäkt och ännu värre saker.
Women are exposed to horrifying acts of cruelty such as violence, rape and even worse things.