"upprätthöll" - Englanninkielinen käännös

SV

"upprätthöll" englanniksi

volume_up
upprätthöll {mennen ajan partisiippi}

SV upprätthöll
volume_up
{menneen ajan partisiippi}

upprätthöll (myös: genomdrev, tvingade fram)
volume_up
enforced {mennen ajan partisiippi}
upprätthöll (myös: höll)
volume_up
maintained {mennen ajan partisiippi}
Vi upprätthöll inte bara täta bilaterala kontakter med båda parterna under hela tvisten, utan uppmanade dem också att lösa tvisten.
We not only maintained close bilateral contacts with both parties throughout the dispute but also urged them to resolve this dispute.
Det var särskilt tillfredsställande att se hur den Europeiska unionen upprätthöll sin roll i att kämpa för ett så kraftfullt protokoll som möjligt under hela förhandlingarna.
It was a particular satisfaction to see how the European Union maintained its role in pushing for the strongest possible protocol throughout the negotiations.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "upprätthålla":

upprätthålla

Esimerkkejä "upprätthöll"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishSå jag backade undan och bara, ni vet, upprätthöll freden.
I just backed out of that, you know, and I just kind of kept the fists from flying.
SwedishEuropeiska investeringar i den kubanska ekonomin ökade också anmärkningsvärt samtidigt som vi upprätthöll samma gemensamma ståndpunkt.
European investment in the Cuban economy also grew remarkably while we held the same common position.
SwedishEn av medlemsstaterna fortsatte alltså ratificeringsförfarandet vid denna tidpunkt och upprätthöll tempot.
In a word, at this same time one of the Member States was continuing with the ratification process and was keeping up and maintaining the tempo.
SwedishVi upprätthöll inte bara täta bilaterala kontakter med båda parterna under hela tvisten, utan uppmanade dem också att lösa tvisten.
Nor must we forget that the gas price dispute between Russia and Moldova was resolved only yesterday, with more detailed negotiations in the near future.
SwedishAnledningen till detta är att när förändringen sker kommer människor att minnas vilka som var på deras sida och vilka som upprätthöll det redan omöjliga status quo.
The reason for this is that when change comes, people will remember who was on their side and who upheld the already impossible status quo.
SwedishMin värdegemenskap, den värdegemenskap som jag kämpade för i Spanien under fyrtio års diktatur och som Washington stödde och upprätthöll, den är något helt annat.
My community of values, the community of values I fought for in Spain under 40 years of dictatorship promoted and sustained by Washington, is something else.