"upprätthållit" - Englanninkielinen käännös

SV

"upprätthållit" englanniksi

volume_up
upprätthållit {mennen ajan partisiippi}
EN
SV

upprätthållit {menneen ajan partisiippi}

volume_up
upprätthållit (myös: försvarat)
volume_up
upheld {mennen ajan partisiippi}
Rådet har alltid upprätthållit denna princip, och det är självklart att den även gäller Serbien och Montenegro.
The Council has always upheld that principle and it goes without saying that it also applies to Serbia-Montenegro.
Dessutom försvagar ni avsevärt de principer som Europeiska unionen alltid har upprätthållit med avseende på geografiska beteckningar.
Furthermore, you are considerably weakening the principles that the European Union has always upheld with regard to geographical indications.

Esimerkkejä "upprätthållit"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishEuropeiska unionen har upprätthållit en konstruktiv och ansvarsfull ståndpunkt.
The European Union maintained a constructive and responsible position.
SwedishI 33 år har turkiska soldater upprätthållit en Berlinliknande delning av huvudstaden, Nicosia.
For 33 years, Turkish soldiers have imposed a Berlin-like division of the capital, Nicosia.
SwedishECB har gjort ett mycket bra arbete: den har upprätthållit prisstabiliteten och alltid skyddat sitt oberoende.
I was opposed to all of the amendments that would have led to its being watered down.
SwedishGrönland borde ha stått på sig och upprätthållit solidariteten.
It should have stood its ground and maintained solidarity.
SwedishBudgetutskottet har upprätthållit det gentlemen ’ s agreement som finns mellan rådet och parlamentet.
It was felt that we have a special obligation, and that is something with which, in a way, I agree.
SwedishMed andra ord, herr Weber, har vi upprätthållit en perfekt balans.
In fact, some Member States are already doing this.
SwedishBudgetutskottet har upprätthållit det gentlemen’s agreement som finns mellan rådet och parlamentet.
In its agreement, Parliament’s Committee on Budgets maintained the gentlemen’s agreement with the Council.
SwedishTack vare dem har vi upprätthållit kontakten med det civila samhället och med ekonomiska och sociala intressegrupper.
Through them, we maintained contact with society and economic and social interest groups.
SwedishJag hoppas emellertid att vi har upprätthållit våra positioner, och jag tackar er verkligen för ert ordförandeskap.
But I hope that we have covered the ground, and I thank you very much for your chairmanship.
SwedishDet var därför en naturlig spegling av de relationer som Portugal alltid har upprätthållit med Brasilien.
It was therefore a natural reflection of the relations that Portugal has always maintained with Brazil.
SwedishECB har gjort ett mycket bra arbete: den har upprätthållit prisstabiliteten och alltid skyddat sitt oberoende.
The ECB has done a very good job: it has maintained price stability and always safeguarded its independence.
SwedishDet är också missvisande och i grunden felaktigt att påstå att EU har upprätthållit freden i Europa de senaste 50 åren.
It is also wrong and quite false to claim that the EU has kept the peace in Europe for the last 50 years.
SwedishEuropaparlamentet har i många år upprätthållit vänskapliga förbindelser med parlamentarikerna från Asean-staterna.
For many years, the European Parliament has maintained friendly relations with the parliamentarians of the ASEAN countries.
SwedishVem skulle hellre ha upprätthållit en situation med växande osäkerhet och väpnat våld med tydligt annalkande tragiska följder?
Who would prefer to uphold increasing uncertainty and armed violence with an openly approaching tragic outcome?
SwedishJag medger att den " artistiska" vagheten, som han medvetet har upprätthållit angående längden på hans mandat, gör mig tvivlande.
I must confess that I have some doubts about the smoke screen that he has raised with regard to the length of his term of office.
SwedishJag medger att den " artistiska " vagheten, som han medvetet har upprätthållit angående längden på hans mandat, gör mig tvivlande.
I must confess that I have some doubts about the smoke screen that he has raised with regard to the length of his term of office.
SwedishFörenade kungarikets ordförandeskap, EU:s höge representant Javier Solana och jag själv har upprätthållit fortlöpande kontakter på hög nivå.
The UK Presidency, the EU High Representative, Javier Solana, and myself have maintained continuous high-level contacts.
SwedishFörenade kungarikets ordförandeskap, EU: s höge representant Javier Solana och jag själv har upprätthållit fortlöpande kontakter på hög nivå.
The UK Presidency, the EU High Representative, Javier Solana, and myself have maintained continuous high-level contacts.
SwedishParlamentet har under senare år faktiskt upprätthållit en bedövande tystnad och har inte ens utmanat Bushregeringens lögner.
In recent years Parliament has in fact maintained a deafening silence and not even challenged the lies put out by the Bush Administration.
SwedishUtöver detta har Catherine Ashton hela tiden upprätthållit kontakten med viktiga samarbetspartner i de berörda länderna.
More than this, Baroness Ashton has been maintaining constant contact with key partners, as well as with key players in the countries themselves.