"upprättelse" - Englanninkielinen käännös

SV

"upprättelse" englanniksi

SV upprättelse
volume_up
{Yleinen suku}

upprättelse
volume_up
redress {subst.}
Om upprättelse inte erbjuds kan detta få allvarliga följder för framtiden.
If redress is not provided, this could have serious implications for the future.
Denna kvinna måste ha möjlighet att göra en anmälan och få upprättelse i domstol.
This woman must have the opportunity to lodge a complaint and obtain redress and justice.
Att förhindra ett problem är bättre än att gå så långt som till en rättslig upprättelse.
Preventing a problem is better than going the long way of legal redress.
Vi accepterar inte detta och kommer att använda alla juridiska medel för att få upprättelse.
We will not accept this, and we will use all the legal means possible to enable us to gain satisfaction in this matter.
(SK) Detta är en viktig dag, det är en dag som innebär moralisk upprättelse för alla offer för de totalitära regimerna.
(CS) This is an important day, a day of moral satisfaction for all the victims of totalitarian regimes.
upprättelse
volume_up
amends {subst.}
upprättelse (myös: återställande)
En verklig europeisk integration av före detta kommunistländer kräver inte bara sanning och upprättelse utan även fördömelse av diktatur.
Real European integration of former communist countries requires not just truth and restitution but also the condemnation of dictatorship.

Esimerkkejä "upprättelse"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDet kan självklart bara leda till våld och en upprättelse av den brutala makten.
This can naturally only lead to violence and the reintroduction of the brutal use of force.
SwedishHittills har ni, herr Prodi, ännu inte visat några tecken på att stå bakom en upprättelse.
So far, Mr Prodi, you have shown no sign of making out a case for rehabilitation.
SwedishTenzin Deleg Rinpoche måste få upprättelse efter det rättsövergrepp han utsatts för.
The miscarriage of justice suffered by Tenzin Delek must be put right.
SwedishHan fick till slut upprättelse, vid 78 års ålder, med hjälp av DNA-analys.
He was ultimately exonerated, at the age of 78, through DNA evidence.
SwedishOm missbruk förekommer måste rätt till upprättelse finnas tillgänglig genom en oberoende dömande makt.
Those who take decisions in these areas must be answerable and accountable for what they do.
SwedishEfter 62 år har de överlevande fortfarande inte fått upprättelse.
After 62 years, the survivors are still seeking justice.
SwedishEU-medborgare har inga riktiga möjligheter att få upprättelse om det skulle förekomma misstag eller missbruk.
Let us not forget that people are nowhere safer than in our open, free and democratic society.
SwedishJag förväntar mig att det kommer att innebära en upprättelse för det brittiska nötköttet.
I expect that it will vindicate British beef.
SwedishKonsekvent upprättelse och offentliggörande av brott är det enda sättet att försonas med det förgångna.
Consistent rehabilitation and the publicising of crimes are the only way to come to terms with the past.
SwedishOm det är något vi skall ta lärdom av från denna stålkris är det en upprättelse för en europeisk stålpolitik.
If there is anything to learn from the steel crisis, it is that European steel policy should be restored.
SwedishNu har vi en verklig möjlighet att ge alla kvinnor som har utsatts för våld, men inte fått upprättelse, ett erkännande.
We now have a serious opportunity to recognise all women who have experienced violence but not justice.
SwedishDetta är något som Verts/ALE-gruppen påstod för länge sedan i detta parlament, och vi har nu fått upprättelse.
This is something that the Green Group stated a long time ago in this Parliament and we have now been vindicated.
SwedishDetta är något som Verts / ALE-gruppen påstod för länge sedan i detta parlament, och vi har nu fått upprättelse.
This is something that the Green Group stated a long time ago in this Parliament and we have now been vindicated.
Swedish3.Kommer kommissionen att sätta press på den indiska regeringen så att offren för detta påstådda polisvåld kan få upprättelse?
2.it has raised its concerns with the Indian Government;
SwedishMöjligheten att överklaga och få upprättelse är av avgörande betydelse i varje rättslig situation.
What happens to their employment prospects if they cannot get into the United States because some of their details do not look right?
SwedishDärvid tänker jag på van Buitenen som borde få upprättelse.
I am thinking of the fate of Mr Van Buitenen here, and of the fact that his case should be brought to a conclusion in an honourable manner.
SwedishMåhända innebär etapp III av EMU upprättelse för denna princip på en viktig del av den europeiska jordbruksmarknaden.
Perhaps phase III of the EMU means the rehabilitation of this principle in an important part of the European agriculture market.
SwedishEtt historiskt fördömande av brott kan inte ge upprättelse för offren eller deras arvingar, med det är en moralisk kompensation.
Historical condemnation of crimes cannot provide reparation for the victims thereof or their heirs, but it is moral compensation.
SwedishHur skall han kunna få upprättelse?
SwedishDet ger även upprättelse åt tjänstemannen Paul van Buitenen som omedelbart avstängdes och blev väldigt hårt behandlad av kommissionen.
And it vindicates Paul Van Buitenen, the official who was immediately suspended by the Commission and subjected to particularly fierce attacks.