"uppmärksammad" - Englanninkielinen käännös

SV

"uppmärksammad" englanniksi

SV uppmärksammad
volume_up
{adjektiivi}

uppmärksammad
uppmärksammad
volume_up
beheld {adj.}
uppmärksammad
uppmärksammad (myös: uppmärksammade)

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "uppmärksammad":

uppmärksammad

Esimerkkejä "uppmärksammad"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDet är mycket svårt att bli uppmärksammad och detta är rätt frustrerande.
It is very difficult to get attention, which is quite frustrating.
SwedishJag har nyligen blivit uppmärksammad på ett hopplöst exempel på orimliga dröjsmål i min valkrets.
A chronic example of undue delay has been brought to my attention recently in my own constituency.
SwedishNominera den du tycker förtjänar att bli uppmärksammad!
Nominate the person you think deserves to be recognized!
SwedishJag har blivit uppmärksammad på att det eventuellt förekommer illojal konkurrens inom byggsektorn i Östeuropa.
I have been alerted to the possible existence of unfair competition in the civil construction sector in eastern Europe.
SwedishDet är en dåligt uppmärksammad, underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom som sjukvården och allmänheten inte har brytt sig om.
It is an under-recognised, under-diagnosed and under-treated disease, neglected by health care providers and the public.
SwedishI vår roll som ledamöter av Europaparlamentet ska vi efter antagandet av Lissabonfördraget utföra en viktig och uppmärksammad uppgift.
In our role as Members of the European Parliament, following the adoption of the Treaty of Lisbon, we are called upon to undertake an important and conspicuous task.
SwedishI våras publicerades en uppmärksammad avhandling som handlar om förgasning av biobränslen, det man kallar andra generationens biobränslen.
A thesis about gasification of biofuels, generally referred to as second generation biofuels, was published last spring and received a considerable amount of attention.
SwedishDessutom uppstod en uppmärksammad monopolsituation med missbruk av dominerande ställning, som är en av de typer av konkurrensbegränsande beteenden som anges i antitrustlagen nr 287/1990.
This also gave rise to a high-profile monopoly suit, based on alleged abuse of a dominant position constituting breach of competition under Antitrust Law 287/1990.
SwedishJag blev uppmärksammad på detta problem av en väljare i staden Leeds.
This problem was brought to my attention by a constituent in the city of Leeds who has a small company selling DVDs - the kind of materials you mentioned - and employs 31 people.
SwedishHans tid vid rodret har utan tvekan varit uppmärksammad och fokuserad.
His time at the helm has undoubtedly been high profile and focused, and we particularly recall his contribution to the peace process in Georgia in the aftermath of the invasion by Russian forces.
SwedishDå vore det mer meningsfullt att satsa på kvalitet - och jag påstår även på en mångfald av fiskarter, som var och en behöver bli uppmärksammad på sitt sätt, och det kan naturligtvis också bli dyrt.
It would therefore be more sensible to work towards quality - and, I believe, also towards diversity of fish species, each of which needs specific attention, and that can be expensive, of course.