"tillskott" - Englanninkielinen käännös

SV

"tillskott" englanniksi

SV tillskott
volume_up
{neutri}

volume_up
addition {subst.}
Medborgarinitiativet är ett välkommet tillskott till det aktiva medborgarskapet.
The citizens' initiative is a welcome addition to active citizenship.
EU:s miljömärke är avsett för alla produkter och är ett mycket välkommet tillskott.
The European Ecolabel relates to all products and is a very valuable addition.
. - (FI) Medborgarinitiativet är ett välkommet tillskott till ett aktivt medborgarskap.
. - (FI) The citizens' initiative is a welcome addition to active citizenship.
tillskott (myös: bidrag, inlägg, medverkan, understöd)
Och detta är just Morganbetänkandets stora tillskott.
That is precisely the major contribution made by the Morgan report.
Importen av dessa produkter är ett välkommet tillskott till handeln i EU.
The import of these products makes a welcome contribution to trade within the Union.
Men exakt vilken ställning har detta tillskott från kommissionen?
But what is the exact status of the Commission's contribution?
tillskott (myös: tillväxt)
volume_up
accretion {subst.}
tillskott (myös: accession, nyanskaffning)
volume_up
accession {subst.}
Varje utvidgning innebär budgetmässiga överväganden om huruvida anslutningen av ett visst land till EU kommer att innebära ett tillskott eller en ekonomisk förlustaffär.
Every expansion involves budgetary considerations as to whether the accession of a given country to the EU will bring a contribution or whether financial losses will prevail.
tillskott (myös: överfyllnad)
volume_up
repletion {subst.}

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "tillskott":

tillskott
Swedish

Esimerkkejä "tillskott"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishAlla sådana projekt kräver tillskott av en väldig mängd politiskt kapital.
All such projects require the injection of a vast amount of political capital.
SwedishJag accepterar emellertid vissa förslag från ledamöter, som utgör nyttiga tillskott.
I am, however, accepting some ideas from Members which are useful additions.
SwedishDetta fördubblas genom tillskott från medlemsstaterna - men vi använder dem inte.
This is doubled by adding the money from the Member States - but we are not spending it.
SwedishEn sådan lösning är produktion av bioetanol som tillskott i motorbränsle.
One such solution is the production of bio-ethanol for adding to motor fuels.
SwedishDet är precis vad utvecklingsrådet fastslår: varje bidrag skall vara ett tillskott.
This is precisely what the Development Council states: any funding should be additional.
SwedishMed de nya medlemsstaterna får vi också ett tillskott av relativt välutbildade medborgare.
Some very well educated people from the new countries will also be joining us.
SwedishDefinitionen av kosttillskott i direktivet bör omfatta alla tillskott.
The definition of a food supplement in the directive should reflect all supplements.
SwedishDet decentraliserade samarbetet är ett tillskott för effektiviteten och demokratin.
Decentralized cooperation brings greater effectiveness and democracy.
SwedishI vilken utsträckning rör det sig om ett tillskott av medel utöver befintliga åtaganden?
To what extent would the funds be additional to existing commitments?
SwedishDetta är en mycket osund företeelse och ger tillskott i partiernas kassa.
This is a very bad phenomenon and it goes back to party treasuries.
SwedishI vilken utsträckning rör det sig om ett tillskott av medel utöver befintliga åtaganden?
The European Union has not shied away from its responsibilities towards its partner countries.
SwedishVi måste tala om tillskott, eftersom vi utökar att göra-listan.
We have to talk about additionality, because we are adding to the list of things to do.
SwedishJag har blivit kontaktad av väljare angående vitamin D-tillskott.
I have been contacted by constituents regarding vitamin D supplements.
Swedish95 procent tar staten, en suboptimal blandning kommer att leda till mindre tillskott till reserverna.
A less than optimal mix will result in reduced transfers to the reserves.
SwedishUnder de kommande åren måste dessa få ett kännbart tillskott.
In the years to come we will need considerably more in these areas.
SwedishPensionärerna i det parti som jag företräder har inte behov av dessa tillsatser och tillskott i livsmedlen.
The pensioners of the party I represent have no need of these food additives and supplements.
SwedishEtt tillskott av kobolt i djurfodret är därför nödvändigt.
Cobalt supplementation in animal feed is therefore essential.
SwedishDärtill har kommissionen som tillskott till det förhandenvarande meddelandet grundat två kanaler för behandling av olika frågor.
Studies on the printing and mechanised industries have already been published.
SwedishLösningen är därför inte mer Bryssel med fler anställda, mer tillskott, gemensam straffrätt och polis.
The solution therefore is no more Brussels, with more staff, more grants, common criminal justice and police.
SwedishMin uppfattning är nämligen den att jakten i vissa medlemsländer ger ett betydande tillskott till matbordet.
My view is that in certain Member States hunting brings an important extra source of food to the dining table.