"tätorts-" - Englanninkielinen käännös

SV

"tätorts-" englanniksi

EN
SV

tätorts- {adjektiivi}

volume_up
tätorts- (myös: stads-, urban, stadsmässig)
Detta gäller även både tätorts- och landsbygdsområden.
Furthermore, that is true in both rural and urban areas.
Jag anser fullt och fast att informationssamhällets fördelar måste spridas till både tätorts- och landsbygdsområden och till alla regioner inom unionen.
I firmly believe that the benefits of the information society must be spread to both urban and rural areas and to all regions within the Union.
Det är anledningen till att åtgärder för att utjämna levnadsstandarden i tätorts- och landsbygdsområden och att balansera infrastrukturen i regionerna är så viktiga.
This is what makes measures to equalise the standard of living in urban and rural areas and to balance the infrastructure in the regions so important.

Esimerkkejä "tätorts-"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishNi nämnde också rationalisering av varudistributionen i tätorts- och stadscentra.
You also mentioned rationalising the distribution of goods in town and city centres: there is a huge amount to be done there also.
SwedishJag hoppas att dessa program först och främst kommer att tillgodose tätorts- och landsbygdsbefolkningarnas behov, vilket är vad de är avsedda att göra.
To do so, we shall have to wait for the Commission to examine the operational programmes submitted by the Member States, a process that will take months.
SwedishEn tätorts eller stads ekonomiska utveckling och dess tillgänglighet är beroende av förbättrad rörlighet, men detta får inte uppnås på bekostnad av människors välbefinnande eller miljön.
The economic development of a town or city and its accessibility depend on better mobility, but the latter must not be achieved at the expense of people's wellbeing or the environment.