"stundande" - Englanninkielinen käännös

SV

"stundande" englanniksi

EN
volume_up
stund {yleiss.}
EN

SV stundande
volume_up
{adjektiivi}

stundande (myös: lovande, kommande, annalkande)
volume_up
coming {adj.}
Få av oss kunde då ana allvaret i den stundande ekonomiska krisen.
At the time, few of us could have guessed the scale of the coming economic crisis.
Perhaps it was because of the coming holidays.
Och detta kommer lägligt, med tanke på det stundande toppmöte om romer som ska hållas i Córdoba nästa månad.
And this is a good time to do so in view of the Roma Summit which will be held in Córdoba in the coming month.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "stundande":

stundande
stund

Esimerkkejä "stundande"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDet är emellertid mycket svårt för parlamentet inför det stundande valet.
It is, however, very difficult for Parliament up front of the European elections.
SwedishDet är en utmaning som kan och måste tas upp inom ramen för den stundande halvtidsöversynen.
It is a challenge which can and must be met in the forthcoming mid-term review.
SwedishJag vill avsluta med en kommentar om det stundande toppmötet mellan EU och USA.
I wish to finish with a comment on the forthcoming EU-USA summit.
SwedishDen radikala högern behöver det också inför det stundande valet.
The radical right needs it also because of the forthcoming elections.
SwedishJag vill också ta tillfället i akt och önska Edith Mastenbroek all lycka inför det stundande bröllopet.
We cannot allow criminals, irresponsible crackers and crooks to take over the Internet.
SwedishAv denna anledning behöver EU konkreta resultat av det stundande FN-partsmötet om biologisk mångfald.
The decline in the number of species in the world is already threatening the viability of our society.
SwedishJag vill också ta tillfället i akt och önska Edith Mastenbroek all lycka inför det stundande bröllopet.
I should also like to take this opportunity to wish Ms Mastenbroek all the best for her forthcoming marriage.
SwedishInför den stundande WTO-konferensen i Hongkong är det av avgörande betydelse att vi får en förordning antagen.
It is crucial that we, on the eve of the WTO Conference in Hong Kong, should have a regulation in place.
SwedishDen amerikanska industrin utövar enorma påtryckningar och det stundande presidentvalet förvanskar spelet.
The American industry exerts enormous pressure and the situation is distorted by the prospect of the elections.
SwedishJag ställer särskilt denna fråga mot bakgrund av den stundande folkomröstningen om Lissabonfördraget på Irland.
I put this question particularly in the light of the forthcoming referendum in Ireland on the Lisbon Treaty.
SwedishAv denna anledning behöver EU konkreta resultat av det stundande FN-partsmötet om biologisk mångfald.
For this reason, we need real results from the forthcoming UN Conference of Parties regarding biological diversity in the EU.
SwedishDet finns en enormt aktuell fråga, nämligen det stundande återlämnandet av suveräniteten över Hongkong till folkrepubliken Kina.
The burning issue at present is that of the forthcoming handover of Hong Kong to the People's Republic.
SwedishVi oroas också över att ni saknades vid ett kritiskt ögonblick i det politiska dramats stundande klimax här på morgonen.
It is no wonder that Queen Beatrix said yesterday in this House that Europe has a regrettable lack of enthusiasm.
SwedishVid det senaste vårmötet meddelade rådet parlamentet att det vill avsluta denna process före det stundande EU-valet.
The last Spring Council notified Parliament of its wish to complete this process before the forthcoming European elections.
SwedishDetta bör också läggas på minnet, särskilt i samband med den snart stundande andra behandlingen av upphovsrättsdirektivet.
To derive maximum benefit from e-commerce we have to ensure there is real competition in the telecommunications networks.
SwedishDetta bör också läggas på minnet, särskilt i samband med den snart stundande andra behandlingen av upphovsrättsdirektivet.
This must also be borne in mind, especially in relation to the second reading of the copyright directive soon to take place here.
SwedishBeträffande Kroatiens stundande anslutning till EU är det beklagligt att det finns gränstvister med Slovenien som fortfarande är olösta.
As regards Croatia's imminent EU accession, it is regrettable that border disputes with Slovenia remain outstanding.
SwedishVi oroas också över att ni saknades vid ett kritiskt ögonblick i det politiska dramats stundande klimax här på morgonen.
We are also concerned that you are found wanting at critical junctures in the political drama set to reach its climax here this morning.
SwedishDetta är en fråga som jag kommer att ta upp under mitt andra och mycket snart stundande besök i Förenta staterna i slutet av månaden.
This is an issue which I shall raise during my second and very imminent visit to the United States, at the end of this month.
Swedish- Den stundande regeringskonferensens viktigaste uppgift är att reformera EU inför mottagandet av de nya medlemsländerna.
The most important task of the approaching Intergovernmental Conference is to reform the EU before the accession of the new Member States.