"stampa" - Englanninkielinen käännös

SV

"stampa" englanniksi

SV stampa
volume_up
[stampade|har stampat] {verbi}

1. yleinen

stampa (myös: plissera)
stampa (myös: pressa, trycka, slå, driva)
stampa (myös: prägla, krossa, stämpla, trycka)
Man har därför föredragit att tillgripa metoden att stampa ut sjukdomarna, genom att slakta ut hela djurbesättningar: 25 miljoner djur destruerades enbart i Nederländerna och Belgien!
We therefore chose to stamp out the disease instead, culling entire farm herds - 25 million head were destroyed in Holland and Belgium alone!
stampa
Några kanske föredrar att stå och stampa på samma fläck, men EU har gjort det förut och det fungerar inte.
Well, some may prefer to tread water, but Europe has done that before and it does not work.
Att Nice inte var någon framgång inser man väl allmänt nu, utom kanske hos dem som tycker att Europa skall stå och stampa på samma fläck.
Mr President, most people now realise that Nice was a flop, apart perhaps from those who think that Europe should tread water.

2. Merenkulku

stampa
volume_up
to labour {v.} [Brit. eng.]

Esimerkkejä "stampa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishJag läste La Stampa den 15 augusti och jag läste att Védrine och Fischer beklagat sig.
I read in La Stampa on 15 August that Mr Védrine and Mr Fischer had been complaining.
SwedishVi måste undvika att bli isolerade eller att stå och stampa på samma fläck.
We must avoid becoming isolated or marking time; quite the reverse.
SwedishEtt litet steg i rätt riktning är alltid bättre än att stå och stampa på samma fläck år ut och åt in.
A small step in the right direction is always better than marking time on the spot for years.
SwedishKommissionens halvtidsutvärdering är i realiteten en övning i att stå och stampa på samma fläck.
   Mr President, the Commission's mid-term review is actually an exercise in marking time.
SwedishE-mail: ufficio.stampa[at]inps.it
SwedishEtt litet steg i rätt riktning är alltid bättre än att stå och stampa på samma fläck år ut och åt in.
For over a decade now, we have been debating the takeover directive, the first version of which, as we know, was unable to get over the last hurdle in this House.
SwedishOm Europa vill komma på efterkälken, lämnad att stå och stampa på samma fläck med arbetslöshet och stillastående och korporatism, i så fall ja, rösta emot detta betänkande i morgon.
And if Europe wants to be left behind, left behind to stagnation and to unemployment and to statism and to corporatism, than yes, vote against this report tomorrow.
SwedishMen låt oss sluta stå och stampa på ett och samma ställe och låt oss i stället gå framåt genom att stödja Klaus-Heiner Lehnes rekommendation på denna långa, långa väg mot ett EU-patent.
However, let us stop stalling and let us instead move forward by giving our support to Mr Lehne's recommendation on this long, long road towards the European patent.