"störtskur" - Englanninkielinen käännös

SV

"störtskur" englanniksi

SV

störtskur {Yleinen suku}

volume_up
störtskur (myös: lavin)
Den verkliga situationen är den att den totala avregleringen av textilhandeln den 1 januari i år ledde till en störtskur av kinesiska produkter.
   Mr President, Commissioner, the reality is that the total opening up of the textile trade on 1 January of this year led to an avalanche of Chinese products.
störtskur (myös: nedgång, skyfall)
störtskur (myös: störtregn)

Esimerkkejä "störtskur"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishFör första gången, kära kolleger, har vi från revisionsrätten fått en störtskur av specialrapporter, som för fram bevis på oegentligheter och missförhållanden i kommissionens förvaltning.
For the first time, we have been inundated by special reports from the Court of Auditors denouncing malpractices and irregularities in the Commission's administration, and giving the figures.