"störtflod" - Englanninkielinen käännös

SV

"störtflod" englanniksi

SV störtflod
volume_up
{Yleinen suku}

1. yleinen

störtflod (myös: svall, vattenfall, kaskad, strömflod)
volume_up
cascade {subst.}
Jag tror att hon efter sitt tal kommer att få ta emot en störtflod av brev från de kinesiska myndigheterna.
I think after her speech she will receive a cascade of letters from the Chinese authorities.
Det är fråga om en störtflod av malthusianism.
It is a cascade of Malthusianism.
störtflod

2. Kuvainnollinen

störtflod (myös: översvämning, syndaflod)
volume_up
deluge {subst.}
Det ledde till en störtflod av klagomål och till och med vitt utbredda hungerstrejker.
It led to a veritable deluge of complaints and even mass hunger strikes.
De väntar på att dessa reaktioner ständigt skall öka och de är rädda för den folkliga vredens störtflod.
They expect this reaction to swell and fear the deluge of grass-roots anger.
Något de inte vet eller kanske förnekar att godta är att det inte finns någon makt som kan stoppa denna störtflod.
What they do not know, or perhaps refuse to accept, is that no force on earth can stop this deluge.

Esimerkkejä "störtflod"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishFrågan om embryon som material som kan exploateras riskerar att bli en etisk störtflod.
Regarding embryos as exploitable material risks opening the ethical floodgates.
SwedishUrval av embryon skulle inleda en etisk störtflod.
The selection of embryos would represent an opening of the ethical floodgates.
SwedishEtt officiellt erkännande för 40 miljoner invandrare från länder utanför EU skulle utlösa en störtflod.
The official admission of 40 million immigrants from outside Europe is the opening of the floodgates.
SwedishEtt officiellt erkännande för 40 miljoner invandrare från länder utanför EU skulle utlösa en störtflod.
The official admission of 40 million immigrants from outside Europe is the opening of the floodgates.
SwedishVi är särskilt oroade över den störtflod av våld under Ramadan som krävde många liv runtom i landet.
We are particularly concerned by the upsurge of violence during Ramadan which claimed many lives across the country.
SwedishÄven jag beklagar, fru Wallström, att det var ni som blev tvungen att stå ut med denna störtflod av kritik mot kommissionen.
And I also regret, Mrs Wallström, that it has been you who has had to endure this torrent of criticism of the Commission.
SwedishVilket är ytterligare ett skäl att inte dränka afrikanerna i den ohämmade världsekonomins störtflod och européerna i en befolkningsflod.
All the more reason not to flood Africa with the unregulated world economy and not to flood Europe with an influx of people.
SwedishDetta är knappast en störtflod!
SwedishFrågan ger upphov till en störtflod och man kan därför hoppas att denna störtflod också kommer att märkas i vår dagliga undervisning.
There is a change taking place beneath the surface. We can therefore expect to see this change making itself felt in the everyday practice in our schools.
SwedishUnder mina två år i detta parlament har jag aldrig fått ta emot en sådan störtflod av klagomålsskrivelser som i samband med detta betänkande.
Mr President, in my two years in this Parliament I have never received such a barrage of letters of complaint as I have about this report.
SwedishDetta innebär att vi, samtidigt som vi inför strängare normer i Europeiska unionen, öppnar marknaden för en störtflod av import om den inte regleras.
This means that whilst we can introduce stricter standards in Europe, at the same time we could open the floodgates to imports if they are unrestricted.
SwedishEn konsekvens av bristen på skydd för Internetanvändarnas egna datorer är den störtflod av oönskat innehåll som möter dem.
After all, it is of major importance that each EU Member State should, as soon as possible, have its own hotline so that we can fight child pornography on the Internet across the EU.
SwedishVi har nu utarbetat en rapport som bygger på en mycket öppen utfrågning med Fischler, som under två timmar lämnade mycket rättframma svar på en hel störtflod av frågor.
We have now drawn up a report based on a very frank two-hour hearing that we held with Mr Fischler, who gave very frank answers to a barrage of questions.
SwedishDe orättvisor som begås varje dag, med kampen mot terrorismen som förevändning, kommer att påskynda den störtflod av hämnd som åter fyller dem som bidragit till terrorn.
The wrongs which are being committed daily, in the name of the fight against terrorism, will hasten the rainfall of revenge which refills the tributaries of terror.