"smyga" - Englanninkielinen käännös

SV

"smyga" englanniksi

SV smyga
volume_up
[smög|har smugit] {verbi}

Ett par små men viktiga ordfel har lyckats smyga sig in i resolutionen.
Mr President, a couple of small but important wording errors have managed to creep into the resolution.
Vi får inte låta dolda risker för konsumenterna smyga in osedda genom bakdörren.
We must not allow hidden dangers to consumers to creep in unseen through the back door.
Det första som kan smyga sig in är att medlemsstater löser sina egna problem med europeiska medel.
The first thing that could creep in is that Member States will seek to use European money to solve their own problems.
De har lyckats smyga in begreppet? turism för alla? i slutsatserna från rådet i Brügge nyligen.
They succeeded in slipping the words 'tourism for all ' into the conclusions of the recent Council meeting in Bruges.
De har lyckats smyga in begreppet ?turism för alla? i slutsatserna från rådet i Brügge nyligen.
They succeeded in slipping the words 'tourism for all' into the conclusions of the recent Council meeting in Bruges.
Det var ganska fräckt av medlemsstaterna att smyga in detta unilateralt efter det att vi nått en överenskommelse mellan rådet och Europaparlamentet.
It was very cheeky of Member States to slip this in unilaterally after we had reached a Council-Parliament deal.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "smyga":

smyga

Esimerkkejä "smyga"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishMen låt inte Slobodan Miloševićs spöke smyga in i detta beslut eller i vårt parlament.
But let not the ghost of Slobodan Milošević stalk this decision or this Chamber.
SwedishVarför gjordes inget när derivaten började smyga sig in, trots alla varningar?
Why, in spite of corresponding warnings, was action not taken when derivatives crept in.
SwedishKan rådet egentligen så lätt smyga ifrån sitt ansvar i de enskilda medlemsstaterna?
Can the Council really back out of its responsibility in the individual Member States so easily?
SwedishVi kan inte längre smyga omkring i frågan om framtiden för Kosovo!
We can no longer dodge the vital issue, which is the very future of Kosovo!
SwedishDet verkar emellertid som om man i betänkandet försöker smyga in saker som är rena politiska propagandainsatser.
This report sometimes seems to be no more than a front for pure political propaganda.
SwedishVar det inte kul att smyga honom in och ut på promenad?
Wasn't it fun, though, sneaking him in and out for his walk?
SwedishNu försöker alltså Europaparlamentet ta revansch och smyga in användandet av EU-symbolerna bakvägen.
So now the European Parliament is trying to take revenge and sneak in the use of EU symbols by the back door.
SwedishDe har lyckats smyga in begreppet ?turism för alla? i slutsatserna från rådet i Brügge nyligen.
They succeeded in slipping the words 'tourism for all' into the conclusions of the recent Council meeting in Bruges.
SwedishDe har lyckats smyga in begreppet? turism för alla? i slutsatserna från rådet i Brügge nyligen.
They succeeded in slipping the words 'tourism for all ' into the conclusions of the recent Council meeting in Bruges.
SwedishJag såg din far försöka smyga ut med den under manteln.
I caught your father sneaking it out under his cape.
SwedishAtt smyga in en så genomgripande lagstiftning bakvägen är högst orimligt ur demokratisk synvinkel.
To sneak in such sweeping legislation through the back door is extremely incongruous from a democratic point of view.
SwedishVi skall inte smyga in harmonisering bakvägen på områden där det helt uppenbart finns nationell kompetens.
We must not sneak harmonisation in through the back door in areas where national competence should clearly apply.
SwedishNu har den urgamla favoriten med fotogenskatten dykt upp igen, ett annat sätt att smyga in den bakvägen.
Yet again, the age-old favourite of kerosene tax has popped up, another way of sneaking it in through the back door.
SwedishMen vi måste undvika att smyga tillbaka till gammalmodig reglering och kväva enskilda initiativ och företagsskapande.
But we must avoid lurching back into the old-style regulation, stifling individual initiative and enterprise.
SwedishJag anser att det är dags att sluta smyga på tå kring den här frågan, och vara hård mot regeringarna och oss själva.
I think it is time to stop pussyfooting around this issue and be tough with governments and tough with ourselves.
SwedishDu kan inte bara komma och smyga dig upp.
SwedishDu skulle kunna smyga in i den, och så sänker vi ner dig...... så att du kan få tag på spelet sedan drar vi upp dig igen.
You could sneak right in it...... we'll lower you down...... you could grab the game...... and we'll pull you right back up.
SwedishJag börjar se vissa tecken på trötthet smyga sig in, en otålighet, en önskan att komma till slutet och gå vidare.
Let me take as an example the gradual phasing out of our export subsidies, for which a clear timeframe should be drafted in my view.
SwedishDom lyckades verkligen smyga sig på oss.
SwedishDe som vill främja insyn bör sluta upp med att smyga omkring i korridorerna och i hemlighet avlyssna och filma sina kolleger.
Those who seek to promote transparency should cease to skulk in the corridors and secretly record and film their colleagues.