"slå i" - Englanninkielinen käännös

SV

"slå i" englanniksi

EN

SV slå i
volume_up
{verbi}

slå i (myös: stöta, slå i tån)

Esimerkkejä "slå i"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishLåt oss slå igen butiken i Bryssel, Luxemburg och framför allt i Strasbourg i dag.
Let us shut up shop in Brussels, Luxembourg and, primarily, Strasbourg today.
SwedishNu vill Tony Blair slå blå dunster i ögonen på britterna med ett nytt lögnaktigt påhitt.
Now Mr Blair wants to embroil the British nation in yet another lie and fantasy.
SwedishVi har därför en mycket positiv situation där vi kan slå två flugor i en smäll.
Therefore we are in a very positive situation where we can kill two birds with one stone.
SwedishEnligt min mening vore det felaktigt att slå fast näringsprofiler i mitt betänkande.
However, I believe that it would be wrong to establish nutrient profiles in my report.
SwedishDe skall slå fast detta och i förväg noggrant ställa upp listorna med sina kandidater.
They should look at this and draw up their voting lists carefully with this in mind.
SwedishVi européer behöver slå näven i bordet och stå upp för de mänskliga rättigheterna i Kina.
Let us, Europe, bang our fist on the table and stand up for human rights in China.
SwedishKanske finns det ett behov av att gå litet längre i att slå fast de saker ni nämnde.
Perhaps there is a need to go a little further in establishing the points you have made.
SwedishNej, herr kommissionsledamot, det skulle verkligen vara att slå blå dunster i deras ögon.
No, Commissioner, that would really be pulling the wool over their eyes.
SwedishFörra året kunde vi se uniformerade poliser slå civila i Slovakien.
Last year we witnessed uniformed policemen beating up civilians in Slovakia.
SwedishSlå in mig i avspärrnings tejp, slå in mig i avspärrnings tejp, snut-höjdaren?
Wrap me up in caution tape, wrap me up in caution tape, Cop Top?
SwedishDe grammen per kilometer måste vi alltså på ett eller annat sätt slå in i huvudet på människorna.
So one way or another, we have to drum these grammes per kilometre into people.
SwedishVi får inte låta hans besök nästa vecka slå blå dunster i ögonen på oss.
We must not allow his visit next week to pull the wool over our eyes.
SwedishUppdraget gick ut på att slå fast detta i en juridiskt vattentät text.
The assignment was to round this off in a legally conclusive text.
SwedishMen insyn är en princip vi måste slå vakt om i detta sammanhang.
But transparency is a principle that we must hold dear in this context.
SwedishSomliga tror att de bara kan överleva genom att slå sig samman i gäng.
Some believe that they survive only by joining together in gangs.
SwedishDet gläder mig att EU har lärt sig att slå två flugor i en smäll.
(LV) Madam President, I am pleased that the European Union has learned to kill two birds with one stone.
SwedishAv den anledningen vill jag uppmana dig, Günther Oettinger, att inte slå blå dunster i våra ögon.
For this reason I would ask you, Mr Oettinger, not to try to pull the wool over our eyes.
SwedishNu har vi beslutat att parlamentet kommer att slå fast sina principer i en resolution i december.
We have now decided that the House will set out its principles in a resolution in December.
SwedishDen är bra om man ska tända brasor, slå in fisk i papper och sånt.
Useful for, uh, lighting fires, wrapping fish, that sort of thing.
SwedishNu har vi beslutat att parlamentet kommer att slå fast sina principer i en resolution i december.
Your strategic programme will be very important, and we expect you to present it in January.