"serb" - Englanninkielinen käännös

SV

"serb" englanniksi

volume_up
serb {yleiss.}
EN

SV serb
volume_up
{Yleinen suku}

1. Maantiede

serb
volume_up
Serbian {subst.}
Jag anser att serberna, det serbiska folket, är de som verkligen har glömts bort i Rambouillet.
The Serbs, that is, the Serbian people, are the ones that have been forgotten in Rambouillet.
Lokalvalet den 26 oktober avlöpte under tiden utan någon särskilt uppmuntrande insats av serberna.
Meanwhile, the local elections of 26 October in Kosovo offered little encouragement as regards the Serbian contribution.
Jag har hört - om det stämmer vet jag inte - att serberna fortfarande rent av driver en gruva i Kosovo, i den serbiska delen.
I hear - whether it is true or not I do not know - that the Serbs are even continuing to operate a mine in the Serbian sector of Kosovo.

Esimerkkejä "serb"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishFör mig är det betydelselöst om det är en serb, en zigenare, en bosnier eller en alban som hotas eller dödas i Kosovo.
It is irrelevant, as far as I am concerned, as to whether it is Serbs, Roma, Bosnians or Albanians who are threatened or killed in Kosovo.
SwedishDet är lika oacceptabelt nu mot serb- och romaminoriteter som det var när det skedde mot Kosovos befolkning tills för några månader sedan.
It is as unacceptable now against the Serb and Roma minorities as it was when carried out against the Kosovars until some months ago.
SwedishVidare tillhandahåller kommissionen via ECHO humanitär hjälp till offren i Kosovokrisen, inklusive serb- och romaminoriteter.
Furthermore the Commission, through ECHO, provides humanitarian assistance in favour of the victims of the Kosovo crisis, including the Serb and Roma minorities.