"rytm" - Englanninkielinen käännös

SV

"rytm" englanniksi

volume_up
rytm {yleiss.}

SV rytm
volume_up
{Yleinen suku}

rytm
volume_up
rhythm {subst.}
Partikonferensens rytm gör det svårt att ta politiska initiativ mellan konferenserna.
The rhythm of the Conference of the Parties makes it difficult to take political initiatives between conferences.
Vi känner inte till dess rytm, dess timing eller hur den väljer vilka nationer som ska attackeras.
We do not know its rhythm, its timing, or how it chooses which nations to attack.
Att lösa detta problem så att vi kan återgå till en normal rytm är Turkiets ansvar.
Solving this problem so that we can return to a normal rhythm is in the hands of the Republic of Turkey.
rytm (myös: takt, slutvändning)
volume_up
cadence {subst.}
Det är en rytm ni knappt kan föreställa er.
It's a cadence you can't quite imagine.
volume_up
swing {subst.}

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "rytm":

rytm

Esimerkkejä "rytm"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishNu ska jag komma in i festens rytm och sen glider jag upp.
I'm gonna get in the flow and then kinda glide upstairs.
SwedishI kommissionens förslag föreslås enbart regelbundna kontroller, vi däremot föreslår en tidsbestämd rytm.
In the Commission's proposals only regular checks are suggested: we however propose a periodic cycle of inspections.
SwedishDen andra viktiga frågan i betänkandet utgörs av den viktiga inverkan som den teknologiska utvecklingens snabba rytm har.
The report's second important issue concerns the significant effect of the rapidity of technological developments.
SwedishVi känner inte till dess rytm, dess timing eller hur den väljer vilka nationer som ska attackeras.
We cannot carry on putting the cart before the horse; we must provide the European Union’ s action with the essential political dimension.
SwedishSkulle vi för övrigt inte kunna tänka oss en kompromiss för att inte störa de franska kvinnornas och barnens ömtåliga rytm?
Could we not possibly make a concession, in order not to upset the delicate rhythms of Frenchwomen and French children?
SwedishMedlemsstaterna måste bibehålla de senaste veckornas rytm vad gäller genomförandet av direktiv på nationell nivå.
The Member States must keep up the pace of the last few weeks in relation to the notification of directives implemented at national level.
SwedishLiksom alla domstolsförfaranden överallt i världen går de i sin egen rytm eftersom det är absolut väsentligt att samtliga parter för ner sina argument på papper.
Like all court procedures anywhere in the world they move at their own pace because it is absolutely essential that all parties put their arguments on paper.
SwedishTransportsektorns specifika förhållanden är påtagliga, men inte mindre påtagliga än behovet av vila, ledig tid och respekt för de anställdas biologiska rytm.
The specific issues at stake in the transport sector are real, but no less real are the need for rest, for leisure, for respect of the biological rhythms of salaried workers.
SwedishFör att vi skall stanna kvar i detta tomrum, för att vi skall gå tillbaka, ha mindre Europa, stanna av och till sist låta världens rytm springa förbi oss?
And thirdly, because Mr Juncker spoke very clearly yesterday, at the summit with the United States, when he used a phrase that filled me with pride and emotion: ‘ Europe is not on its knees’.