SV puff
volume_up
{Yleinen suku}

1. yleinen

puff (myös: kontakter, stöt, knuff, energi)
volume_up
push {subst.}
Men jag beklagar också att Europeiska unionen inte gör mer för att ge Kina en puff i rätt riktning.
But I regret, too, that the European Union is not doing more to push China in the right direction.
Allt detta visar att det rätta trycket för konkurrens och en puff framåt för nyskapande även hjälper upp produktionstillväxten, vilket är en stor fördel för hela sektorn.
All this shows that the right pressure for competition and a push for innovation also boosts productivity growth, which is a major benefit for the whole sector.
Jag hoppas att denna rapport som vi kommer att lägga fram i juli kommer att ge våra ansträngningar att bygga en stark och konkurrenskraftig europeisk försvarsindustri ytterligare en puff framåt.
I hope that this report, which we will present in July, will give a further push to our efforts to have a strong competitive European defence industry.
puff
volume_up
blurb {subst.}
puff (myös: stöt, släng, ryckning)
volume_up
jerk {subst.}

2. Muoti & vaatteet: "sömnad"

puff
volume_up
puff {subst.} (sewing)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "puff":

puff

Esimerkkejä "puff"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVi uppmanar Europeiska rådet att ge ekonomin ytterligare en avgörande puff.
We call upon the European Council to give the economy a further decisive boost.
SwedishMen eftersom finansieringen ger en puff till de små företagen, kommer frågan att återkomma.
However, funding is the very lifeblood of SMEs, so the matter will not go away for long.
SwedishDetta skulle kunna ge processer som Lissabon en puff.
This could give processes such as Lisbon a boost.
SwedishPå detta sätt bidrar vi till konkurrenskraften och ger en ny puff för nystartade företag, små och medelstora företag med innovativ verksamhet.
Thus, we give a new value to competitiveness and a new boost to start-ups, SMEs with innovative activity.
SwedishValet i juni får inte vidga klyftan i unionen, utan måste i stället ge en ny demokratisk puff åt de EU-positiva krafterna.
The June elections must not be allowed to widen the split in the Union, but must instead give a new democratic boost to pro-European feeling.
SwedishKort sagt: detta är ännu en puff för att förbättra kunskaperna om medlemsstaternas rättssystem och de rättsliga instrument som EU: s rättsliga samarbete bygger på.
In short, this is yet another boost to improving our knowledge of the judicial and legal systems of the Member States and of the legal instruments on which judicial cooperation in the EU is based.
SwedishAllt detta visar att det rätta trycket för konkurrens och en puff framåt för nyskapande även hjälper upp produktionstillväxten, vilket är en stor fördel för hela sektorn.
Even though only two reference countries were used – France and Germany – productivity growth in Europe has been about 15 % faster than it has in the United States over the last five years.