"prat" - Englanninkielinen käännös

SV

"prat" englanniksi

SV prat
volume_up
{neutri}

1. slangi

prat

2. muu

prat (myös: våningssäng, strunt, brits, koj)
volume_up
bunk {subst.}
prat (myös: strunt, floskler)
volume_up
bunkum {subst.}
prat (myös: rykte, behag, surr, välbehag)
volume_up
buzz {subst.}
prat (myös: chatt, pratstund, pratande, småprat)
volume_up
chat {subst.}
All the rest is just idle chit-chat.
prat (myös: rykte, hörsägen)
volume_up
hearsay {subst.}
prat (myös: andning, vind)
volume_up
wind {subst.}

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "prat":

prat

Esimerkkejä "prat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVi behöver något påtagligt; vi behöver åtgärder och inte bara prat och fina ord.
We need something tangible; we need actions and not just talk and fine words.
SwedishVi behöver något påtagligt; vi behöver åtgärder och inte bara prat och fina ord.
Financing this regulation is the only stumbling block that we have come up against.
SwedishTrots att vi har talat om denna skatt under lång tid är det fortfarande bara prat.
Although we have been talking about this tax for a long time, it remains just talk.
SwedishFörr eller senare måste EU sluta med detta gulliga prat och ta tag i fakta.
Sooner or later the EU will have to end all this sweet talk and face facts.
SwedishDetta prat leder till orosspridning, och det skriver jag inte under på.
It is about the daily lives and employment opportunities of billions of people.
Swedish. ~~~ (Prat) JH: Min fråga till er är, vem styr det där klassrummet?
Go. (Chatter) JH: My question to you is, who's in charge of that classroom?
SwedishEgentligen är det inte så mycket bevänt med allt prat om demokrati.
Certainly, not much importance can be attached, then, to the talk of democracy.
SwedishDet får också bli ett slut på allt prat om Europas politiska ansvar.
We also need to stop talking nonsense about the political responsibility of Europe.
SwedishEftersom vi har det anser jag att tiden är ute för prat och välformulerade förklaringar.
With that in mind, I believe that the time for talking and fine pronouncements is over.
SwedishJag befarar att allt prat om bättre lagstiftning är kodspråk för ”mera av samma sak”.
My fear is that all the talk of better regulation is coded language for 'more of the same'.
SwedishDet är också därför som allt prat om den rådande bristen på resurser är rent hyckleri.
That is why all the talk about the current lack of resources is also entirely hypocritical.
SwedishNej, fru kommissionsledamot, EU:s prat kan inte mäta sig med de problem som världen står inför.
No, Commissioner, Europe's talk is no match for the problems facing the world.
SwedishFörsiktighetsprincipen får dessutom inte bara vara tomt prat.
In addition, we should not merely pay lip service to the precautionary principle.
SwedishHittills har det varit mycket prat om det här men inga tydliga lösningar.
To date we have had a lot of talk on this but no clear resolutions.
SwedishOm vi ser oss omkring är ju verkligheten sådan, att GUSP riskerar att bara bli prat.
If we look around, the reality is that the CFSP is in danger of becoming nothing more than talk.
SwedishFör i så fall har allt prat om återuppbyggande varit förgäves.
Unless this is the case, any talk of reconstruction is likewise to no avail.
SwedishJag skall inte fylla den tid jag fått på mig med prat.
Mr President, I shall not use up all the speaking time allotted to me.
SwedishTrots mycket prat från den vitryska sidan har endast blygsamma förändringar skett hittills.
Despite a lot of talking on the Belarusian side, only modest changes have so far taken place.
SwedishDärför menar jag, herr Fischer, att vi i detta parlament redan är uttråkade av så mycket prat.
I therefore believe, Mr Fischer, that we in this Parliament are bored of so much verbiage.
SwedishMen det räcker inte med prat, och två år efter budgetkrisen 1998 fortsätter svårigheterna.
But words are not enough and two years after the 1998 budget crisis, the difficulties continue.