"prästerskapet" - Englanninkielinen käännös

SV

"prästerskapet" englanniksi

EN

SV prästerskapet
volume_up
{vain yksikkö}

prästerskapet (myös: predikstol, prästerskap)
volume_up
pulpit {subst.}

Esimerkkejä "prästerskapet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishKonflikten mellan reformivrarna och det konservativa prästerskapet drivs allt mer mot sin spets.
The conflict between reformers and conservative clergymen is increasingly coming to a head.
SwedishMen det iranska samhället har kommit en bra bit längre än det konservativa rättsväsendet och prästerskapet.
Iranian society is, however, one step ahead of the conservative judiciary and clerics.
SwedishDet är därför som det har väckt sådan ilska och aggressivitet bland prästerskapet och bland högerpolitiker.
This is why it has evoked such fury and aggression among the clergy and Right-wing politicians.
SwedishDe har infört restriktioner för utlandsresor för medlemmar i prästerskapet och för religionslärare.
They have brought in restrictions on travel abroad by members of the clergy and religious instruction teachers.
SwedishMassakreringen av Rocco Buttiglione var ännu ett steg i repressionerna från det nya vänstertotalitaristiska prästerskapet.
The Truce is an essential symbol of the Olympic spirit and one that must be retained and respected.
SwedishMassakreringen av Rocco Buttiglione var ännu ett steg i repressionerna från det nya vänstertotalitaristiska prästerskapet.
Mr Buttiglione’s butchering was yet another step in the repression by our new Left-totalitarian priests.
SwedishAlla européer har lika rättigheter, oavsett var de bor och i vilken utsträckning deras land är förslavat under prästerskapet.
All Europeans must have equal rights, regardless of where they live and the extent to which their country is in thrall to the clergy.
SwedishMan håller val, men kandidaterna måste godkännas av det konservativa prästerskapet, så oliktänkande personer är per definition uteslutna.
They do hold elections, but candidates have to be endorsed by the conservative clergy, so dissenters are by definition excluded.
SwedishDen turkiska regeringen har förbundit sig att göra det och letar efter en lösning som är både förenlig med turkisk lag och acceptabel för prästerskapet.
Hence monitoring and evaluation of progress, as well as dialogue with the Turkish side, will continue in all the relevant bodies.
SwedishDen turkiska regeringen har förbundit sig att göra det och letar efter en lösning som är både förenlig med turkisk lag och acceptabel för prästerskapet.
The Turkish Government remains committed to this and is searching for a solution that is both compatible with Turkish law and acceptable to the Patriarchate.
SwedishI mitt hemland, Polen, är den politiska högern styrd av prästerskapet och tillåter inte lämplig sexualundervisning samt begränsar tillgången till preventivmedel och laglig abort.
In my country - Poland - the political Right, which is under the thumb of the clergy, does not allow proper sex education, and restricts contraception and legal abortion.