"pipa" - Englanninkielinen käännös

SV

"pipa" englanniksi

volume_up
pipa {yleiss.}

SV pipa
volume_up
{Yleinen suku}

1. yleinen

pipa (myös: ledning, rör)
volume_up
pipe {subst.}
Det är en pipa, och det står, "Detta är inte en pipa."
It's a pipe, and it's written, "This is not a pipe."
Vid ett tillfälle såg han en man i badrock, rökandes en pipa, och insåg att det var han själv.
On one occasion, he saw a man in a bathrobe smoking a pipe, and realized it was himself.
Ska vi förbjuda läsning av Simenon eftersom kommissarie Maigret med sin pipa är en dålig förebild för unga?
Are we going to ban the reading of Simenon on grounds that Inspector Maigret with his pipe is a bad example to young people?
pipa (myös: fat, cylinder, tunna, eldrör)
volume_up
barrel {subst.}
Feynman sköt hårt -- båda piporna, rätt mellan ögonen.
Feynman let them have it -- both barrels, right between the eyes.

2. Musiikki

pipa (myös: orgelpipa)
volume_up
pipe {subst.}
Det är en pipa, och det står, "Detta är inte en pipa."
It's a pipe, and it's written, "This is not a pipe."
Vid ett tillfälle såg han en man i badrock, rökandes en pipa, och insåg att det var han själv.
On one occasion, he saw a man in a bathrobe smoking a pipe, and realized it was himself.
Ska vi förbjuda läsning av Simenon eftersom kommissarie Maigret med sin pipa är en dålig förebild för unga?
Are we going to ban the reading of Simenon on grounds that Inspector Maigret with his pipe is a bad example to young people?

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "pipa":

pipa
Swedish

Esimerkkejä "pipa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishPIPA och SOPA är inga konstigheter, inga avvikelser, inte enskilda händelser.
PIPA and SOPA are not oddities, they're not anomalies, they're not events.
SwedishDe riktiga effekterna av SOPA och PIPA kommer vara andra än de som lagförslagen föreslår.
The real effects of SOPA and PIPA are going to be different than the proposed effects.
SwedishEtt eget kreditvärderingsinstitut som betalas av oss och som garanterat dansar efter vår pipa.
Our own credit rating agency paid for by us, guaranteed to dance to our tune.
SwedishTydligen kan vi inte så enkelt få världen att dansa efter vår pipa.
Obviously we cannot have complete control over the world just like that.
SwedishOch vad SOPA och PIPA vill göra är att de vill göra det här.
And what SOPA and PIPA want to do is they want to do this.
SwedishFör det är det verkliga meddelandet från PIPA och SOPA.
Because that's the real message of PIPA and SOPA.
SwedishDe har EU-institutionernas obetingade öra och tycks kunna få dessa att dansa efter sin pipa och göra vad de vill.
They have the unquestioning ear of the EU institutions, which appear to jump to their commands and do what they want.
SwedishFör i slutändan så är det som på riktigt hotas av genomförandet av PIPA och SOPA vår möjlighet att dela saker med varandra.
Because in the end, the real threat to the enactment of PIPA and SOPA is our ability to share things with one another.
SwedishEn är SOPA och den andra PIPA.
One is called SOPA, the other is called PIPA.
SwedishPIPA och SOPA är rond två.
SwedishOch bakgrundshistorien är att SOPA och PIPA som lagförslag till stor dels skrevs av mediaföretag som grundades under 1900-talet.
And the back story is this: SOPA and PIPA, as legislation, were drafted largely by media companies that were founded in the 20th century.
SwedishBåde politiken avseende de mänskliga rättigheterna och ett entydigt förhållande till Kina är viktigare för Europeiska unionen än att dansa efter de kinesiska makthavarnas pipa.
Both human rights policy and an unequivocal relationship with China are more important for the Union than dancing to the tune of China's rulers.
SwedishJag för min del har ingenting emot att dansa efter Europeiska centralbankens och tyska förbundsbankens pipa när jag utvärderar stabilitets- och tillväxtpakten.
I, in any event, do not feel uncomfortable dancing to the tune of the European Central Bank and the German Bundesbank when evaluating the Stability and Growth Pact.
SwedishFör vad PIPA och SOPA riskerar att göra är att ta en flera århundraden gammalt juridisk princip oskyldig till bevisad skyldig och vända på den skyldig till bevisat oskyldig.
So what PIPA and SOPA risk doing is taking a centuries-old legal concept, innocent until proven guilty, and reversing it -- guilty until proven innocent.