"omkull" - Englanninkielinen käännös

SV

"omkull" englanniksi

EN
SV

omkull {adverbi}

volume_up
Visserligen trillar den inte omkull, på tre ben kan den också gå, men det är en pina.
It might not keel over, it can get about on three legs still, but it is painful.
På vilket sätt kan man försäkra sig om att dessa länder inte ramlar omkull?
How can we make sure that these countries will not fall over?
Men problemet var att den hela tiden föll omkull... ~~~ (Skratt) CA: Designad av Philippe Stack, kanske?
But the trouble is, it kept on tipping over, but -- (Laughter) CA: Designed by Philippe Starck perhaps?

Esimerkkejä "omkull"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVi har inte så stora företag, men däremot mindre företag som har gått omkull.
We do not have any companies of that size, but smaller ones have indeed gone bankrupt.
SwedishInom EU går en gård omkull varannan minut, och det är de mindre enheterna.
A farm goes bankrupt every two minutes in Europe, and those are the smaller businesses.
SwedishMina damer och herrar, vi vet helt säkert att det var en hårsmån ifrån att gå omkull.
It came within a whisker - and we know this for certain, ladies and gentlemen - of failing.
SwedishFöretagen går omkull och för fjärde året i rad har vår BNP minskat.
Businesses are collapsing, and for the fourth consecutive year our GNP has decreased.
SwedishHela industrisektorer går omkull, till exempel varvsindustrin i Polen.
Entire sectors of industry are going under, such as the shipbuilding industry in Poland.
SwedishDen spred sig över hela världen genom hedgefonder, varav de två första gick omkull i juni.
It spread throughout the world through hedge funds, the first two of which failed in June.
SwedishOm de stora företagen går omkull kommer de små oundvikligen att gå samma öde till mötes.
If the big companies fold, the little ones will inevitably follow.
SwedishSolana måste hålla Europa vaket utan att han själv faller omkull av trötthet.
Mr Solana must keep Europe awake without nodding off himself.
SwedishMen vi kan inte tillåta att stora och aktade bolag som sätter säkerheten främst ska gå omkull.
However, we cannot allow major and reputable companies which put safety first to collapse.
SwedishVi har hundratals gånger hört från lobbyisterna om risken för att försäkringsbolagen går omkull.
We have heard hundreds of times from lobbyists about the risk of insurance companies collapsing.
SwedishÅtta länder kan röstas omkull och deras önskemål kan ignoreras.
Eight countries can be outvoted and their wishes disregarded.
SwedishJournalisterna hindrades från att göra sitt arbete, man slog, knuffade omkull och stoppade dem.
The journalists were prevented from doing their job and were beaten up, thrown to the ground and arrested.
SwedishÅtta länder kan röstas omkull och deras önskemål kan ignoreras.
The Heads of State or Government will be given the right to appoint those who will hold power in the EU.
SwedishJag anser inte att alla finansinstitut som går omkull automatiskt ska räddas av skattebetalarna.
I do not believe that every failing financial institution should automatically be bailed out by taxpayers.
SwedishMen utskottet har beslutsamt stjälpt omkull ändringsförslagen om koppar, som åter har framlagts i plenum.
But the committee decisively overturned the copper amendments, which have been resubmitted to plenary.
SwedishDussintals, om inte hundratals företag kommer att gå omkull.
Tens if not hundreds of companies will go bankrupt.
SwedishDå ramlar vi alla omkull. Om vi slutade nu skulle freden, stabiliteten, säkerheten och den sociala sammanhållningen falla ihop.
If we stopped now, peace, stability, security and social cohesion would break down.
SwedishVi har banker som gått omkull och banker som håller på att gå omkull.
SwedishHon överfölls brutalt och vräktes omkull på marken. Hon blev bestulen på sin telefon, sina pengar, sina kontokort och alla sina handlingar.
She had her telephone, her money, her credit cards and all her papers stolen.
SwedishDen kommer att gå omkull, som min kollega nämnde, och upphöra att vara livskraftig om inte omedelbar hjälp kan anskaffas.
It is going to go under, as my colleague has mentioned, and cease to be viable if immediate aid is not forthcoming.