"nydaning" - Englanninkielinen käännös

SV

"nydaning" englanniksi

SV nydaning
volume_up
{Yleinen suku}

nydaning (myös: pånyttfödelse)
Mot denna bakgrund är det helt nödvändigt med en politik för stadsförnyelse och nydaning.
In this context, a policy of urban renewal and regeneration is vital.
Er kommission har enastående ambitioner när det gäller ekonomisk nydaning och kampen mot diskriminering.
Mr Barroso, your Commission has outstanding ambitions in the field of economic regeneration and the combating of discrimination.
I framtiden kommer Europeiska unionen att i liksom tidigare stödja social och ekonomisk nydaning i Nordirland.
In the future the European Union will continue to support social and economic regeneration in Northern Ireland as we have in the past.

Esimerkkejä "nydaning"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishEn reform, eller snarare en nydaning av Förenta nationerna är nödvändig.
Reform, or rather, a refounding of the United Nations is crucial.
SwedishMot denna bakgrund är det helt nödvändigt med en politik för stadsförnyelse och nydaning.
The circus is a cultural river flowing across countries and crossing the borders of time, space and age.
Swedish1997 utvärderade kommissionen denna debatt i sitt meddelande: Modernisering och nydaning av social trygghet.
In 1997 the Commission took stock of this debate in its communication: Modernising and Improving Social Protection.
SwedishFör det andra behövs det en klar gemensam utgångsöverenskommelse för debatten om unionens framtid - nydaning får inte betyda åternationalisering.
Secondly, we need a clear, jointly agreed starting point for the debate on the future of the Union - re-founding should not mean renationalising.
SwedishRapporten tydliggör också klart hur nödvändigt det är med en helgjuten genomgripande omgestaltning och nydaning, och att det inte räcker att bara göra punktvisa ändringar.
The report also makes it clear how necessary a far-reaching wholesale reorganisation and rearrangement is and that it is not enough to carry out only selective modifications.