"nya vägar" - Englanninkielinen käännös

SV

"nya vägar" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "nya vägar".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "nya vägar" englanniksi

nya adjektiivi
English
våga verbi
väg substantiivi

Esimerkkejä "nya vägar"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishÄndå kommer det att tas ett mycket viktigt steg och visas på nya vägar här i dag.
Nevertheless, a very important step is being taken today and we are giving a signal.
SwedishDet bryter nya vägar, men inte nödvändigtvis på det sätt som vi diskuterar.
It breaks new ground, but not necessarily in the way in which we talk about it.
SwedishInte heller efterfrågar de nya vägar framåt eller nya vägar ut ur denna kris.
Nor are they asking about new ways forward, about new exit routes from this crisis.
SwedishKort sagt kan det bli en symbol för Europas förmåga att samarbeta och finna nya vägar.
In short, it can become a symbol of Europe's ability to work together and innovate.
SwedishKort sagt kan det bli en symbol för Europas förmåga att samarbeta och finna nya vägar.
In short, it can become a symbol of Europe’ s ability to work together and innovate.
SwedishVi kan skapa nya vägar för att integrera de som är hemlösa och utestängda.
We can create new pathways for the integration of those who are homeless and excluded.
Swedish–        att utstaka nya vägar för forskning och utvecklingsarbete med koppling till orgeln
–        to define new areas of research and exploration relating to the organ
SwedishOch på detta sätt kommer vårt samhälle att få nya inriktningar och slå in på nya vägar.
That is how our society will work in new directions, opening up new paths.
SwedishVi behöver därför hitta nya vägar för att bekämpa denna typ av brottslighet.
We therefore need to find fresh ways of combating this type of crime.
SwedishNya vägar för kapitalanskaffning åtnjuter högsta prioritet på området små och medelstora företag.
New ways of capital procurement are currently a top priority for the SME sector.
SwedishMan måste inte bara värna om och reformera GJP, utan också finna nya vägar för den.
Not only should the CAP be maintained and reformed, but it should also be given a new direction.
SwedishRätten kan återigen visa på nya vägar genom sin revisionsförklaring.
Once again, the Court's Statement of Assurance is not very encouraging.
SwedishMaffiaorganisationer försöker dock hitta nya vägar att kringgå säkerhetsoperationerna.
Mafia organisations, however, are investigating new routes in order to foil security operations.
SwedishVårt eget land, Sverige, söker just nu nya, intressanta vägar.
Our own country, Sweden, is currently looking for new and interesting paths.
SwedishMen vi vill i det sammanhanget också slå in på nya vägar med det s.k.
But in doing so, we want to break new ground with the HACCP system.
SwedishTillsammans måste vi - EU, Kina och andra - försöka finna nya vägar.
Together we - Europe, China and others - must seek out new paths.
SwedishKritikerna av detta direktiv kommer säkert att försöka hitta nya vägar.
Critics of this directive will no doubt try to find new ways.
SwedishVi måste se till att det lönar sig att arbeta och öppna nya vägar till arbete för kvinnor och äldre människor.
We have to make work pay and open new ways into work for women and older people.
SwedishI korthet behöver vi nya initiativ för att få utvecklingsrundan på rätt spår igen, längs nya vägar.
In short, we need new initiatives to get the development round back on track via new avenues.
SwedishJag är glad för att vi äntligen beslutar att här visa på nya vägar.
I am happy that we are finally deciding to send out a signal.

Muita sanoja

Swedish
  • nya vägar

Enemmän käännöksiä Suomi-englanti sanakirjassa.