"möjligtvis" - Englanninkielinen käännös

SV

"möjligtvis" englanniksi

SV möjligtvis
volume_up
{adverbi}

De senare betraktas där borta möjligtvis som ännu viktigare än de förstnämnda.
The latter are possibly considered to be more important than the former.
Detta direktiv ändrar möjligtvis en del av bestämmelserna.
This directive possibly changes part of the regulation.
Vi, som vet vad som möjligtvis borde ha hänt, var dock mycket riktigt besvikna.
However, those of us who know what possibly should have happened were rightly disappointed.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "möjligtvis":

möjligtvis

Esimerkkejä "möjligtvis"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishMöjligtvis kan vi också uppmana våra vänner i Europarådet att överväga en avstängning.
We may be able to call on our friends from the Council of Europe too to consider a suspension.
SwedishMöjligtvis är detta en intressant aspekt att fundera kring.
That might be an interesting angle, and one to which we might give some thought.
SwedishDetta möjligtvis beroende på att det bland ledamöterna också finns många tidigare ministrar.
That may be because amongst the Members of this House there were so many former ministers.
SwedishHar ni möjligtvis fått några nyheter från den turkiska regeringen om Leila Zana?
Mr President, have you received any news from the Turkish Government regarding Leila Zana?
SwedishDetta kan dock inte tillåtas kompromettera vår målsättning att minska och möjligtvis utrota ILA.
Nor can it be done, if the proposal involves a threat to public health.
SwedishDå kan partnern möjligtvis någon gång få gå på en språkkurs.
Perhaps the latter could in those circumstances go on language courses at some stage.
SwedishMöjligtvis kommer det inte att vara annorlunda när det gäller detta slags europeiska aktiebolag.
Perhaps things will not be different with this form of European limited liability company.
SwedishDet kan möjligtvis ske på olika sätt, t.ex. genom en licens av detta slag eller på något annat sätt.
This could happen in various ways, such as through a licence of this kind.
SwedishKan det tänkas inträffa 2012 eller möjligtvis tidigare eller kanske senare?
Could this be feasible by 2012 or earlier, or, if not, when?
SwedishFinns det möjligtvis inte ett eller annat som fortfarande kan göras inom ramen för offentlig övervakning?
Are there not perhaps one or two things that can yet be done in the realm of state supervision?
SwedishDetta kan dock inte tillåtas kompromettera vår målsättning att minska och möjligtvis utrota ILA.
However, this cannot be allowed to compromise our objective of reducing and possibility eliminating ISA.
SwedishVi kommer möjligtvis i framtiden också att göra obehagliga upptäckter som tvingar oss att tänka efter.
It is possible that in future we shall make some unpleasant discoveries which force us to reflect.
SwedishVilken relevans kan möjligtvis folks civilstånd ha för EU?
What possible relevance is people's marital status to the EU?
SwedishVill kommissionären möjligtvis tala om för oss hur kommissionen tänker utvärdera förbättringar på dessa områden.
Perhaps the Commissioner could tell us how the Commission would assess improvements in these areas.
SwedishMöjligtvis eftersom då också herr Milosevic får höra för mycket och är nästa kandidat för närmare undersökning.
This may be because Mr Milosevic is still active behind the scenes and is next in line for investigation.
SwedishDet finns samförstånd – bortsett från den sista talaren finns det möjligtvis något undantag – om att något måste göras.
There is consensus – apart from with the last speaker but one perhaps – that something must be done.
SwedishMöjligtvis kommer man här och var att behöva sätta in mer folk för att kunna uppträda mer slagkraftigt i krisen.
We may perhaps need to deploy more people here and there in order to be more effective in the current crisis.
SwedishDet syftar till följande: vilket slags bistånd kan ledamöterna möjligtvis kräva av lobbygrupperna eller vem det nu än är?
This exactly is its point: what kind of assistance can Members ask for from lobbies or anybody else?
SwedishFinns det möjligtvis andra varianter?
Who is to determine which importer is allocated which quota?
SwedishDen är väldigt hög: möjligtvis kan Finland överträffa oss, men vi är helt klart i nivå med dem.
What is more, the latest studies show that carbon dioxide emissions from diesel cars are considerably lower than from petrol cars.