"lotsa" - Englanninkielinen käännös

SV

"lotsa" englanniksi

SV lotsa
volume_up
[lotsade|har lotsat] {verbi}

Let us pilot Europe towards competitive ports.
Vill vi verkligen att nybörjare ska lotsa världens största containerfartyg längs med trånga farleder med tidvatten och försöka förtöja dem säkert?
Do we really want novices piloting the biggest container ships in the world up narrow tidal waterways and trying to berth them safely?
Usama Bin Laden bidrog till att göra arresteringsordern till en verklighet, och det var jag som fick äran att lotsa åtgärden genom parlamentet.
Mr Bin Laden helped make it a reality, and it was to me that fell the honour of piloting the measure through the House.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "lotsa":

lotsa

Esimerkkejä "lotsa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDet vet jag mycket väl, eftersom jag 2001 var ansvarig för att lotsa igenom UCITS.
I know this only too well, as I was responsible for steering through UCITS in 2001.
SwedishEn handledares uppgift är att lotsa doktoranden genom forskarutbildningen.
A supervisor's role is to guide the student through the graduate program.
SwedishLåt oss lotsa Europa mot konkurrenskraftiga hamnar!
Let us steer Europe in the direction of competitive ports!
SwedishMen det har vi klarat flera gånger tidigare och vi kommer även denna gång att lotsa det väl genom parlamentet.
But we have managed this before and we shall again succeed in presenting it successfully to Parliament.
SwedishDet är då orimligt att lotsa in nya medlemsländer i ett dödsdömt system och vänja dem vid systemets regler.
It is absurd, then, to induct new Member States into a system with no future and get them used to that system's rules.
SwedishJag gratulerar föredraganden till arbetet med att lotsa detta viktiga betänkande genom parlamentet.
Mr President, I congratulate our rapporteur for her work in steering this important report through Parliament.
SwedishDetta innebär ett ovärderligt stöd för att lotsa förslaget genom de återstående stegen av lagstiftningsförfarandet.
This represents invaluable support in steering the proposal through the remaining steps of the legislative procedure.
SwedishEtt sådant land kan inte ha några problem med att lotsa 920 personer från bomullsrensning till annan mer produktiv verksamhet.
Such a country can have no problem guiding 920 people from cotton ginning to other more productive activities.
SwedishAtt lotsa ett så svårt ärende är en utmaning som de har klarat med framgång tack vare stödet från sina kolleger.
Steering such a difficult dossier was a challenge which they have successfully met thanks to the support of their colleagues.
SwedishNu finns alla möjligheter att lotsa EU:s verksamhet i en bättre riktning som ökar medborgarnas tillit.
Now, all the possibilities of steering the actions of the EU are better than ever and the confidence of the citizens is growing in that direction.
SwedishJag vill också tacka Arlene McCarthy för hennes engagemang för att lotsa detta mycket viktiga betänkande genom parlamentet.
I also wish to thank Mrs McCarthy for her dedication and commitment to steering this very important report through Parliament.
SwedishNu finns alla möjligheter att lotsa EU: s verksamhet i en bättre riktning som ökar medborgarnas tillit.
Now, all the possibilities of steering the actions of the EU are better than ever and the confidence of the citizens is growing in that direction.
SwedishDet blir då orimligt att lotsa in nya medlemsländer i ett dödsdömt system och vänja dem vid detta systems regler och subventioner.
It is, then, unfair to guide new Member States into a doomed system and get them used to the system’s rules and subsidies.
SwedishDen kommer att bli en huvudvärk för dessa länders diplomater när de ska försöka lotsa sig förbi kritiken i betänkandet.
It will be a headache for these countries' diplomats, as they grapple with the task of navigating the criticisms contained in the report.
SwedishUsama Bin Laden bidrog till att göra arresteringsordern till en verklighet, och det var jag som fick äran att lotsa åtgärden genom parlamentet.
Mr Bin Laden helped make it a reality, and it was to me that fell the honour of piloting the measure through the House.
SwedishBarrosokommissionen är fullt kapabel att lotsa EU mot dessa mål och att skydda människornas intressen, rättigheter och friheter.
The Barroso Commission is perfectly capable of steering Europe towards these goals and of protecting the interests, rights and freedoms of the people.
SwedishVill vi verkligen att nybörjare ska lotsa världens största containerfartyg längs med trånga farleder med tidvatten och försöka förtöja dem säkert?
Do we really want novices piloting the biggest container ships in the world up narrow tidal waterways and trying to berth them safely?
SwedishDet sätt på vilket Lienemann tog sig an hela frågan med att lotsa de politiska grupperna hela vägen igenom, var verkligen beundransvärt.
The way in which Mrs Lienemann conducted the whole matter of taking all the political groups the whole way through was really something to be admired.
SwedishDet gläder mig att jag med stöd av skuggföredragandena har kunnat lotsa förslaget genom en enda behandling, och jag tackar också dem.
I am pleased to be in a position to be able to lead this proposal through in a single reading with the support from shadow rapporteurs, whom I also thank.
SwedishDenna kompromiss skulle då kunna bli startskottet för alla grupper och föredragande att gå samman i arbetet med att lotsa detta betänkande genom processen.
This compromise could then be the starting shot for all groups and rapporteurs to join together in guiding this report through the process.