SV lednings-
volume_up
{adjektiivi}

lednings-
Det är oförsvarbart att hindra kvinnor från att åta sig lednings- eller styrelseuppdrag i bolagsstyrelser.
There can be no justification for creating obstacles impeding women from undertaking managerial and supervisory roles on company boards of directors or boards of trustees.
Vi måste öka antalet kvinnor med beslutsfattande befattningar som lednings- och styrelsebefattningar utifrån en norsk kvoteringsmodell som bygger på 40 procent.
We need to increase the numbers of women in decision-making bodies such as managerial and executive board positions based on a Norwegian 40% quota model.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "ledning":

ledning

Esimerkkejä "lednings-"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDen andra frågan var de brister i lednings- och kontrollsystemet som ledde till dessa systemoegentligheter, särskilt med hänsyn till ERUF.
However, I can repeat the promise that if we manage to find a solution by tomorrow - which is my dream - then I would inform you immediately.
SwedishÄr det nödvändigt att inte nöja sig med tillsyn utan att införa intern kontroll av själva lednings- och verksamhetsstrukturen?
Is it necessary to go beyond supervisory control and go to the internal control of the structure of governance itself, and even the structure of business itself?