"landsbygden" - Englanninkielinen käännös

SV

"landsbygden" englanniksi

EN
EN
SV

landsbygden {adjektiivi}

volume_up
landsbygden (myös: omodern, ur funktion, utslagen, ute)
Därefter körde de ut på landsbygden och satte av honom vid en åkerväg.
He was then driven out of the city and thrown from the car on a country road.
De små och medelstora företagen både på landsbygden och i städerna drabbas på ett förödande sätt.
Small and medium-sized enterprises in town and country are being wiped out.
Många kommer att flytta längre ut på landsbygden och pendla till jobben i städerna.
Many will move further out into rural areas and commute to work near the towns and cities.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "landsbygd":

landsbygd
Swedish

Esimerkkejä "landsbygden"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishSom jag redan har sagt har vi prioriterat vikten av utveckling på landsbygden.
As I have already said, we have prioritized the importance of rural development.
SwedishPå den irländska landsbygden är familjejordbruken grundvalen för samhällslivet.
Mr President, in rural Ireland, family farming is the basis of community life.
SwedishI betänkandet får kommissionen kritik för att ha försummat landsbygden och Mål 5B.
The report reproaches us for having neglected the rural areas and Objective 5B.
SwedishDetta är avgörande för utvecklingen i hela regioner, i synnerhet på landsbygden.
The development of entire regions, and rural regions in particular, depends on this.
SwedishDet handlar också om vissa undantag, exempelvis små marknader på landsbygden.
It is also about certain exceptions, small markets in rural areas, for example.
SwedishLivet på landsbygden, och särskilt jordbruket, står för närvarande inför många hot.
Rural life, and farming in particular, is facing many threats at the present time.
SwedishGenom att skapa en framtid för landsbygden kommer vi att kunna bevara Europa.
Let us create a future for our rural areas, and then we shall preserve Europe.
SwedishDet är en mycket positiv signal, i synnerhet för landsbygden i Europeiska unionen.
That is a very positive signal, particularly for rural areas of the European Union.
SwedishSlutligen vill jag nämna en punkt som egentligen inte är knuten till landsbygden.
Finally, I would like to mention one point that is not really related to rural areas.
SwedishFråga nr 13 från Liam Hyland (H-1207/98): Angående: Motverka flykten från landsbygden
Question No 13 by Liam Hyland (H-1207/98) Subject: Reversing rural depopulation
SwedishVi måste verkligen se till att människorna på landsbygden har en chans i framtiden.
We must really make sure that the people in rural areas have the chance of a future.
SwedishDet betyder att utvandringen från landsbygden till städerna kommer att öka ännu mer.
This means that migration from rural areas to the towns will increase even further.
SwedishFram till 1960-talet var byggnaderna på landsbygden i Polen huvudsakligen av trä.
Until the1960s, the buildings in rural areas of Poland were mainly wooden.
SwedishEn stor fråga är hur vi skall vårda landsbygden och hålla den mer levande.
One major question is that of how we care for rural areas and keep them alive.
SwedishTre fjärdedelar av de extremt fattiga i utvecklingsländerna bor på landsbygden.
Three quarters of the extremely poor people in developing countries live in rural areas.
SwedishStrider pågår dock fortfarande i flera provinser, särskilt på landsbygden i Bujumbura.
Yet fighting is still going on in several provinces, especially in rural Bujumbura.
SwedishVi måste lyfta fram den roll som kvinnor spelar inom jordbruket och på landsbygden.
I feel it is important to emphasise the role played by women in farms and rural areas.
SwedishEkonomiskt stöd måste ges till bostäder både i städer och på landsbygden.
Financial support must be offered for housing in both urban and rural areas.
SwedishFramförallt på landsbygden är de förvisade till de smutsigaste och sämst betalda arbetena.
Mainly in rural areas, they remain condemned to the dirtiest and worst paid jobs.
SwedishDen afrikanska landsbygden saknar el, vilket stryper den ekonomiska utvecklingen.
The rural Africa lack electricity, which impedes economic development.