"lamslå" - Englanninkielinen käännös

SV

"lamslå" englanniksi

SV lamslå
volume_up
{verbi}

Jag vädjar därför om att vi inte får lamslå EU, för regeringarna lamslår redan den egna ekonomin på hemmaplan.
I therefore beg you: let us not cripple Europe, because the governments are already crippling their own economies at home.
Allt de strejkande affärsmännen lyckades göra var dock att lamslå landets ekonomi innan de oordnat slog till reträtt.
However, all the striking businessmen managed to do was to cripple the country's economy before retreating in disarray.
Därför måste vi undvika att lamslå små och medelstora EU-industrier med för stora krav och förordningar.
We must therefore avoid crippling small and medium-sized European industries with over-stringent obligations and regulations.
Det kommer att finnas de närvarande som kommer att försöka lamslå det internationella samfundets arbete med att främja mänskliga rättigheter.
There will be those present who will seek to hamstring the work of the international community to promote human rights.
Om man ser till de tänkbara konsekvenserna skulle ett sådant system göra det betydligt enklare för en minoritet att blockera ett initiativ och lamslå unionen.
Looking at the possible consequences, it would make it so much easier for a small minority to block an initiative and hamstring the Union.
lamslå (myös: besegra, slå, övervinna, chocka)
lamslå (myös: förlama, paralysera)
volume_up
to paralyse {v.} [Brit. eng.]
Trots det röstade jag för betänkandet, eftersom det var den enda strategiska möjligheten att lamslå rådets direktiv och tvinga det till förlikning.
Despite that, I voted for it, since that was the only strategic option to paralyse the Council's directive and force it into conciliation.
Ryssland vill reformera EU genom att lamslå vår utrikespolitik och tränga in oss i ett hörn mellan Nord Stream och South Stream.
Russia wants to reform the European Union by paralysing our foreign policy and by squeezing us in an energy vice between the North Stream and the South Stream.
Vi förlorade fyra dyrbara år i början av 1980-talet, därför att den budgetstrid som vi utkämpade då slutade med att lamslå all politik.
We lost four precious years at the beginning of the 1980s because of the budget battle which brought us into a conflict and ended up by paralysing our policy in all respects.
lamslå (myös: förlama, paralysera)
volume_up
to paralyze {v.} [Amer.eng.]
lamslå (myös: genomborra)

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "lamslå":

lamslå
Swedish

Esimerkkejä "lamslå"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDärför måste vi undvika att lamslå små och medelstora EU-industrier med för stora krav och förordningar.
We must therefore avoid crippling small and medium-sized European industries with over-stringent obligations and regulations.
SwedishOm man ser till de tänkbara konsekvenserna skulle ett sådant system göra det betydligt enklare för en minoritet att blockera ett initiativ och lamslå unionen.
There are some, however, who would now like to raise the figure for a qualified majority to 66 % of the population.
SwedishRyssland vill reformera EU genom att lamslå vår utrikespolitik och tränga in oss i ett hörn mellan Nord Stream och South Stream.
Russia wants to reform the European Union by paralysing our foreign policy and by squeezing us in an energy vice between the North Stream and the South Stream.
SwedishVi förlorade fyra dyrbara år i början av 1980-talet, därför att den budgetstrid som vi utkämpade då slutade med att lamslå all politik.
We lost four precious years at the beginning of the 1980s because of the budget battle which brought us into a conflict and ended up by paralysing our policy in all respects.
SwedishEtt exempel på det sistnämnda är kommissionens förslag om ändringar av avsättningsstödet, som om de genomförs en dag kommer att lamslå hela Azorerna ekonomiskt.
Regional policy is an area of concepts, policy measures and action, which takes the relevant parts of national policy and adapts it to its own objectives and strategies.
SwedishEtt exempel på det sistnämnda är kommissionens förslag om ändringar av avsättningsstödet, som om de genomförs en dag kommer att lamslå hela Azorerna ekonomiskt.
An example of the latter is the proposals to amend the specific supply arrangements proposed by the Commission, which, if implemented one day, would lead to total economic paralysis in the Azores.