"längs" - Englanninkielinen käännös

SV

"längs" englanniksi

EN

SV längs
volume_up
{prepositio}

längs (myös: utmed, längs med, utefter)
volume_up
along {prep.}
Dessa vapen kommer senare att placeras längs gränsen, längs den s.k. försvarsmuren.
These weapons are now deployed at the border, along the so-called 'defence wall' .
På vanlig nederländska kallas det inrättande av bullerskydd längs motortrafikleder.
In plain terms, this translates into noise barriers along motorways.
Trots att spänningen har minskat fortsätter skärmytslingarna längs gränsen.
However, despite the reduced tension at present, skirmishes along the border continue.

Esimerkkejä "längs"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVi får inte glömma att vi har andra grannar längs våra gränser längs Atlanten.
We must not forget that we have other neighbours on our Atlantic maritime borders.
SwedishNär fler radar sattes upp längs de franska vägarna sjönk omedelbart dödstalen.
When more radars appeared on French roads, immediately fatalities came down.
SwedishOm vi fortsätter längs den vägen blir det inga fler investeringar i den här sektorn.
If we were to go down that road, there would be no more investment in this sector.
SwedishVi bör verkligen fortsätta längs denna väg, för det är en viktig prestation.
We should certainly continue down this road, for that is a major achievement.
SwedishEn procents minskning av jordbruksanslagen längs alla poster kommt nicht in Frage.
A percentage cut in agricultural expenditure in all the lines is out of the question.
SwedishVi kan som sagt begära att staden ska införlivas med världsarven längs Sidenvägen.
We can, as we said, ask that it be included among the Silk Road world heritage sites.
SwedishI denna process måste länder kunna experimentera och söka sig fram längs olika vägar.
In so doing, countries must be free to experiment and try out a variety of routes.
SwedishDet största kvarvarande problemet är skeppsvarven längs den adriatiska kusten.
The main problem still outstanding is shipbuilding on the Adriatic coast.
SwedishDessa kärnkraftverk längs den brittiska kusten utgör en stor risk för Irland.
There is a significant risk to Ireland from those nuclear plants on the British coast.
SwedishMan löser inte problem genom att fortsätta längs det spår som skapade dem från början.
Problems are not solved by continuing down the same path that created them.
SwedishMan har misslyckats med att upprätthålla livskraftiga fiskesamhällen längs kusten.
It has failed to sustain viable fishing communities around the coast.
SwedishIngen, förutom några oviktiga mindre nationer längs Östersjöns östkust.
Nobody, but some unimportant smaller nations on the eastern coast of the Baltic Sea.
SwedishDessa länder måste kunna fortsätta längs vägen mot samarbete och multilateralism.
These countries should be able to continue down the path of cooperation and multilateralism.
SwedishAtt bränna ner läger, jaga människor längs gatorna är oacceptabelt!
Burning down camps, chasing people through the streets - this is unacceptable!
SwedishNi har gjort ett utmärkt arbete här, och vi har varit med er längs 99 procent av vägen.
You have done great work here and we have been with you 99% of the way.
SwedishMen nu har vi fått en ny Berlinmur, inte längs nationsgränserna utan inom medlemsstaterna.
But now we have a new Berlin Wall, not on the frontiers of nations but within nations.
SwedishJag anser att det är längs de här linjerna vi måste rikta in vår uppmärksamhet.
I feel that it is on these axes that we must focus our attention.
SwedishDet är till största delen ett slättland längs Östersjön, med många sjöar och öar.
It is a mainly flat country on the eastern shores of the Baltic Sea, with many lakes and islands.
SwedishSkicka en man dit med order att attackera och rör på er längs flanken.
Get a man to 'em right now with orders to attack, and move 'em by the flank to the ridge.
SwedishJag tycker det verkar oklokt att inrätta öppna uppsamlingsläger längs unionens yttre gränser.
It strikes me as unwise to set up open reception camps on the Union's external borders.