"läcka ut" - Englanninkielinen käännös

SV

"läcka ut" englanniksi

SV läcka ut
volume_up
{verbi}

läcka ut (myös: fly, smita undan, komma undan, undgå)
Besluten utgör dock en tydlig förbättring av skyddet mot skadliga kemikalier som kan läcka ut ur batterierna för människor och miljön.
What was decided does, however, represent a clear improvement in the protection of human beings and the environment against the hazardous chemicals that can escape from batteries.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "läcka ut" englanniksi

läcka substantiivi
läcka verbi
lack substantiivi
ut adjektiivi
English
ut adverbi
ut- adjektiivi
English
UT substantiivi
English
lacka verbi
English

Esimerkkejä "läcka ut"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDe uppgifter som är insamlade i det s.k. gamla systemet får inte läcka ut och komma i händerna på obehöriga.
The data gathered in the so-called old system must not be allowed to leak and fall into unauthorised hands.
SwedishDet tredje är att ni gott kunde ge rapporten till regeringen; den kommer inte att läcka ut några hemligheter.
The third point is that you really could give the report to the government; it is not going to reveal any secrets.
Swedish—Den största risken består i att personligt material som lagts ut på nätet kan läcka ut, eller i värsta fall reproduceras utan medgivande från nätverkets medlemmar.
an estimated 4.7 million of Italy’s 24 million Internet users have registered with social networks,
SwedishMotorn skulle kunna vara gammal, förorena eller läcka ut olja i vattnet, men var den bara byggd när gränsvärdena infördes skulle den vara fullt laglig.
The engine could be old, polluting or spilling oil into the water but, as long as it was in existence at the time the limits were introduced, it would be perfectly legal.
SwedishNär Sverige blev medlem i EU var många oroliga över att handlingar skulle läcka ut via Sverige, som har en mycket stark offentlighetsprincip, men det har inte alls hänt.
When Sweden joined the EU, many people were worried that documents would leak out via that country, which has a very strong public access principle, but this has not happened at all.