"kontakter" - Englanninkielinen käännös

SV

"kontakter" englanniksi

EN

SV kontakter
volume_up
{monikko}

kontakter (myös: stöt, puff, knuff, energi)
volume_up
push {subst.}
Förenta staterna har i sin tur sina egna bilaterala kontakter, och ibland har vi varit inblandade och ibland inte, eftersom vi försöker påverka på olika sätt.
They, in their turn, have their own bilateral contacts; on some of these occasions, we have been involved and in some not, because we are trying to push from different corners.

Esimerkkejä "kontakter"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDen har främjat direkta kontakter mellan medlemsstaternas rättsliga myndigheter.
It has encouraged direct contact between Member States' judicial authorities.
SwedishHur beklaglig situationen i Vitryssland än är måste vi utöka våra kontakter.
However regrettable the situation in Belarus may be, we must expand our contacts.
SwedishNär det gäller att främja kontakter mellan människor måste man vara konsekvent.
When it comes to promoting contacts between people, consistency is required.
SwedishHar kommissionen upprättat officiella kontakter med den brittiska regeringen?
Has the Commission established official contacts with the British Government?
SwedishI mina kontakter med parlamentet försöker jag alltid spela med mycket öppna kort.
In my dealings with Parliament I always try to play with a very open hand.
SwedishMonitoring Visit baseras på redan existerande kontakter inom ett befintligt avtal.
Monitoring visits are based on existing contacts within a current exchange agreement.
SwedishI Google Kontakter finns det ingen funktion som identifierar det som utelämnats.
Looking to learn more about the new Google bar at the top of Google Mail?
SwedishJag välkomnar den pragmatiska inställning som har kännetecknat dessa första kontakter.
I welcome the pragmatic approach which has characterised these early contacts.
SwedishLägg ut er post på Internet så att vi kan studera alla kontakter som tas av lobbyister.
Put your mail on the Internet so that we can study all approaches from lobbyists.
SwedishNär du tar bort en kontakt i Kontakter tas den även bort från chattlistan.
When you delete a contact in Contacts, it will also get deleted from yourChat list.
Swedish    Unionen skall upprätta alla lämpliga kontakter med Europeiska rymdorganisationen.
The Union shall establish any appropriate relations with the European Space Agency.
SwedishHela världen på en plats Marknadsför dig mot allmänheten och knyt viktiga kontakter
The whole world in one place Market yourself to the public and make valuable contacts.
SwedishUnionen kommer att fortsätta att ta upp dessa frågor i sina kontakter med Iran.
The Union will continue to raise these issues in its contacts with Iran.
SwedishDet omfattar kontakter, till exempel, om Nabucco-gasledningen över Kaspiska havet.
This includes contacts, for instance, regarding the trans-Caspian gas pipeline, Nabucco.
SwedishDet är också särskilt viktigt att begränsa folks kontakter med carcinogena produkter.
It is also especially important to limit people's contact with carcinogenic products.
SwedishÖppna bara avsnittet Skapa kontakter på fliken Allmänt i inställningarna.
Just visit the 'Create contacts' section of the General tab in your Settings.
SwedishSkall vi i stället försöka skapa bilaterala kontakter mellan olika stater?
Should we try to become involved in bilateral contacts between one state and another?
SwedishI och med alla kontakter vi har haft med alla medlemsstater anser vi att detta kan godtas.
That is all the Commission is asking, and we believe it is fair and reasonable.
SwedishJag önskar parlamentet framgång i sina kontakter med den amerikanska kongressen.
Instead, we also need contact with the US congress. I wish Parliament success in this area.
SwedishEU:s ordförandeskap på lokal nivå upprättade nära kontakter med de viktigaste aktörerna.
At local level, the EU Presidency set up close contacts with the key players.