"konkurrenskraftigt" - Englanninkielinen käännös

SV

"konkurrenskraftigt" englanniksi

SV konkurrenskraftigt
volume_up
{adverbi}

konkurrenskraftigt
Däckmaterial har ett högt tekniskt värde och kan användas konkurrenskraftigt till en rad användningsområden.
Deck material has a high technical value and can be used competitively for a range of uses.
Det blir allt svårare för småbrukare att odla andra växter på ett konkurrenskraftigt sätt, för export, under rådande förhållanden vad strukturanpassningen beträffar.
Peasant farmers find it increasingly difficult to produce other crops competitively for export under prevailing conditions of structural adjustment.
På Irland finns det en relativt sofistikerad hypoteksmarknad med EU-mått mätt, inbegripet tillgång till ett fullständigt utbud av konkurrenskraftigt prissatta hypoteksprodukter.
Ireland enjoys a relatively sophisticated mortgage credit market in EU terms, including access to the full range of competitively priced mortgage products.

Esimerkkejä "konkurrenskraftigt"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishEndast ett enat EU är starkt och konkurrenskraftigt i en tid av snabb globalisering.
Only a united Europe is strong and competitive in an age of rapid globalisation.
SwedishMer än någonsin behöver Europa i dag vara konkurrenskraftigt och innovativt.
More than at other times, Europe today needs to be competitive and needs innovation.
SwedishVad har ett så konkurrenskraftigt land att frukta under fria konkurrensförhållanden?
What does such a competitive country have to fear in conditions of free competition?
SwedishFör egen del tror jag att EU blir socialt rättvist och ekonomiskt konkurrenskraftigt.
For my part, I trust Europe will become socially just and economically competitive.
SwedishDet skulle kunna hjälpa oss att få ett kraftfullt, dynamiskt och konkurrenskraftigt EU.
This will allow us to have a powerful, dynamic and competitive European Union.
SwedishMålsättningen att göra Europa mer konkurrenskraftigt kräver finansiering för forskning.
The objective of making Europe more competitive requires funding for research.
SwedishEtt fotbollslag som inte är konkurrenskraftigt förlorar match efter match.
A football team, Commissioner, that is not competitive loses game after game.
SwedishÄr detta verkligen den väg som ett innovativt och konkurrenskraftigt EU bör slå in på?
Is this really the road an innovative and competitive Europe should go down?
SwedishDetta kommer att göra EU mer konkurrenskraftigt och förbättra livskvaliteten.
This will make Europe more competitive and will improve quality of life.
SwedishEndast utbildning med skärpa och god kvalitet kan göra EU mer konkurrenskraftigt.
Only stringency and quality teaching can make Europe more competitive.
SwedishVarför vill rådet ha ett konkurrenskraftigt Europa?
Mr President, ladies and gentlemen, why does the Council want a competitive Europe?
SwedishI Stockholm skulle det handla om skapandet av ett konkurrenskraftigt Europa.
Stockholm was supposed to be about the creation of a competitive Europe.
SwedishMen det är bara medlemsstaterna som kan se till att EU är konkurrenskraftigt på global nivå.
Certainly not Great Britain, for that country is firmly holding onto its rebate.
SwedishTill detta hör ett sunt och konkurrenskraftigt jordbruk och en dito livsmedelsindustri.
This involves both a healthy and competitive agriculture and food industry.
SwedishInnovationer är nyckeln till att göra Europa mer konkurrenskraftigt på global nivå.
Innovation is the key to Europe’s prospects of becoming more competitive on a global level.
SwedishOm Lettland skall vara konkurrenskraftigt måste lönerna där vara låga.
In order for Latvia to be competitive, its levels of pay have to remain low.
SwedishEuropa inser just nu att det har blivit mindre konkurrenskraftigt på de globala marknaderna.
Europe is currently finding that it has become less competitive in global markets.
SwedishOm vi vill se ett modernt, reformvänligt och konkurrenskraftigt EU måste vi investera.
If we want a modern, reformist, competitive Europe, we need investment.
SwedishDet är absolut nödvändigt att vi har ett konkurrenskraftigt patentsystem.
It is absolutely indispensable that we have a competitive patent system.
SwedishInnovationer är nyckeln till att göra Europa mer konkurrenskraftigt på global nivå.
Innovation is the key to Europe’ s prospects of becoming more competitive on a global level.