"konkurrensfördel" - Englanninkielinen käännös

SV

"konkurrensfördel" englanniksi

SV konkurrensfördel
volume_up
{Yleinen suku}

1. yleinen

konkurrensfördel
Detta visar den konkurrensfördel som Förenta staterna åtnjuter.
That shows the competitive advantage that the United States of America enjoy.
Därför har asiaterna en konkurrensfördel jämfört med européerna.
Asian manufacturers thus have a competitive advantage over European manufacturers.
Europas konkurrensfördel bör bygga på kunskap och innovation.
Europe's competitive advantage should be based on knowledge and innovation.

2. liike-elämä

konkurrensfördel
Detta visar den konkurrensfördel som Förenta staterna åtnjuter.
That shows the competitive advantage that the United States of America enjoy.
Därför har asiaterna en konkurrensfördel jämfört med européerna.
Asian manufacturers thus have a competitive advantage over European manufacturers.
Europas konkurrensfördel bör bygga på kunskap och innovation.
Europe's competitive advantage should be based on knowledge and innovation.
konkurrensfördel
Då skulle vi skapa en konkurrensfördel för den europeiska industrin.
Then we would be creating a competitive edge for European industry.
Här skulle Europa kunna uppnå en avgörande konkurrensfördel.
Europe could gain a decisive competitive edge here.
Därför är det upp till oss att skapa en global konkurrensfördel.
Therefore, it is up to us to develop a global competitive edge.

Esimerkkejä "konkurrensfördel"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishAtt ligga i frontlinjen i denna fråga kommer att innebära en konkurrensfördel på sikt.
REACH is a cross-border issue affecting both the environment and the internal market.
SwedishUppenbarligen har den europeiska filmindustrin inte någon konkurrensfördel i detta fall.
I am grateful for the kind words of Commissioner Reding, from Luxembourg.
SwedishVi har respekterat Kinas konkurrensfördel när det gäller arbetskrafts- och produktionskostnader.
We have respected China's comparative advantage in labour and production costs.
SwedishOfta leder nationella subventioner och unionsstöd till att några företag får en orättvis konkurrensfördel medan andra blir lidande.
Much aid to business at national and Union level is responsible for unfair advantages for some companies, and others are the victims of it.
SwedishEftersom avsaknaden av Bisfenol A är en konkurrensfördel framhäver tillverkarna märkningen ”Utan Bisfenol A” eller ”Fri från Bisphenol A”.
Given that the absence of Bisphenol A represents a comparative advantage, manufacturers tend to mark bottles visibly as ‘Bisphenol A‑free’.
SwedishEurovinjettförslaget ger länder som ligger mitt i EU en konkurrensfördel eftersom de inte behöver betala samma avgifter.
Under the Eurovignette proposal, countries that are situated at the centre of Europe will have competitive advantages as they will not have to pay the same fees.
SwedishVi är övertygade om att det på sikt är en långsiktig konkurrensfördel för svensk och europeisk industri att ligga i frontlinjen i denna fråga.
The objective here is to adapt the existing arrangements to the needs arising from the new regulation, whilst ensuring that consumers are protected.
SwedishFör det tredje har jag en rekommendation till kommissionen: Den europeiska textilindustrin bör investera på de ställen i värdekedjan där EU har en verklig konkurrensfördel.
They close their factories and lay off their workers, thus becoming vendors of products that are placed on the market at high prices even though they are of terrible quality.
SwedishI Castiglionebetänkandet har vi betonat att det europeiska vinets konkurrensfördel och det som har gjort det möjligt att hantera konkurrensen från den nya världen är vinets kvalitet.
Through the Castiglione report we have emphasised the fact that the competitive strength of European wine, and what has enabled it to overcome competition from the New World, is its quality.