SV kommer överens
volume_up
{verbi}

kommer överens

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "kommer överens" englanniksi

kommer verbi
English
antecipera verbi
martera verbi
English
inandas verbi
English
yvas verbi
English
dväljas verbi
lyckas verbi
hicka substantiivi
English
hicka verbi
borga verbi
English
glesna verbi
English
hymla verbi
susa verbi
morra verbi
kivas verbi
treva verbi
English
gny verbi
jävlas verbi
English
fattas adjektiivi
English
fattas verbi
English
omkomma verbi
English
mynna verbi
komma substantiivi
English
komma verbi
rymmas verbi
English
hagla verbi
bliva verbi
English
tillstå verbi
English
komma ihåg verbi
undvara verbi
ihågkomma verbi
hjula verbi
bågna verbi
framgå verbi
English
tjockna verbi
English
vantrivas verbi
stalla verbi
English
ingå verbi
fajtas verbi
English
nagelfara verbi
täckas verbi
English
vina verbi
stå upp verbi
synas verbi
förolyckas verbi
English
yra substantiivi
English
yra verbi
svalla verbi
kollapsa verbi
förbarma verbi
English
residera verbi
English
korrodera verbi
English
glimra verbi
English
spritta verbi
enas verbi
tyckas verbi
himla adjektiivi
himla verbi
stormtrivas verbi
English
praoa verbi
English
slampa substantiivi
väsnas verbi
English
mulna verbi
English
knoppas verbi
frodas verbi
vetta verbi
glimma verbi
slinta verbi
English
infalla verbi
zlatanera verbi
svida verbi
English
trängas verbi
ses verbi
English
fradga substantiivi
fradga verbi
English
pösa verbi
plira verbi
skämmas verbi
hämnas verbi
väja verbi
deltaga verbi
trivas verbi
English
rulta verbi
English
krevera verbi
English
vederfaras verbi
English
avundas verbi
storkna verbi
misslyckas verbi
kikna verbi
English
implodera verbi
English
svettas verbi
mötas verbi
förbli verbi
råkas verbi
English
forsa verbi
tillta verbi
föråldras verbi
English
sjappa verbi
huttra verbi
English
mogna adjektiivi
English
mogna verbi
kila verbi
framkomma verbi
trassla verbi
English
retas verbi
gneta verbi
English
varda verbi
stickas verbi
närma verbi
umgås verbi
ryktas verbi
bitas verbi
English
stålsätta verbi
English
säcka ihop verbi
English
pågå verbi
försonas verbi
hövas verbi
English
dunsa verbi
krampa substantiivi
glädjas verbi
utspelas verbi
avkomma substantiivi
inge verbi
grisa verbi
vimla verbi
English
avvara verbi
stäva substantiivi
fingra verbi
pyra verbi
våras verbi
duggregna verbi
English
murkna verbi
kvarstå verbi
artas verbi
English
minnas verbi
överfalla verbi
ebba verbi
English
svikta verbi
fördriva verbi
sippra verbi
brottas verbi
fetma substantiivi
förfäras verbi
moussera verbi
frilansa verbi
träla verbi
ryka verbi
krya verbi
utebli verbi
kvitta verbi
English
bravera verbi
English
blygas verbi
English
dagas verbi
English
saknas verbi
English
låtsas verbi
spralla verbi
överens adverbi
English
över adjektiivi
English
över adverbi
över prepositio

Esimerkkejä "kommer överens"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVi kommer snart att vara överens om tidsschemat för upprättandet av detta register.
In fact we shall soon be agreed on the timetable for establishing this register.
SwedishSedan drygt 50 år tillbaka kommer vi mycket bra överens med varandra i medlemsstaterna.
The Member States have now been co-existing very well for over 50 years.
SwedishJag utgår från att alla kommer att vara överens om att stödja betänkandet.
I assume that there will be a broad consensus in favour of the report.
SwedishJag vill att vi talar om solidaritet och inte bara kommer överens om politiska målsättningar.
I want us to discuss solidarity and to reach agreement on our political objectives.
SwedishDet är mycket viktigt att vi kommer överens om kvalifikationerna för sjöfolk i handelsflottan.
It is very important that we get the qualifications of merchant seaman agreed.
SwedishVi får inte gå in för detaljerat på varje semikolon som arbetsmarknadens parter kommer överens om.
We do not need to study everything agreed by the social partners in minute detail.
SwedishJag tackar för debatten och hoppas att vi kommer hyggligt överens i morgon vid omröstningen.
Thank you for the debate. I hope we shall come nicely to an agreement tomorrow in the vote.
SwedishNu är det dags att vi drar våra slutsatser och kommer överens om detta.
It started in December 2009, and it is now time to arrive at a conclusion, an agreement, on this.
SwedishVår erfarenhet visar att det som EU kommer överens om ju blir IMO: s regler.
Our experience shows that what the EU has agreed upon is in fact translated into the rules of the IMO.
SwedishOm man nu inte kommer överens och blir eniga i utskottet för framställningar den 14 den här månaden.
Unless an agreement is reached - a consensus - in the management committee on the 14th.
SwedishI vilken mån kommer man överens om insatsen med behöriga myndigheter i det berörda landet?
To what extent is this deployment agreed with the competent authorities in the country concerned?
SwedishVår erfarenhet visar att det som EU kommer överens om ju blir IMO:s regler.
Our experience shows that what the EU has agreed upon is in fact translated into the rules of the IMO.
SwedishDessutom kommer man överens om politiska riktlinjer som leder framåt på ett antal punkter.
What is more, political guidelines making further progress on a number of points are agreed upon.
SwedishTill debatten måste också höra att vi kommer överens om vad organiserad brottslighet betyder.
Part of this debate must be that we clarify amongst ourselves what is meant by organized crime.
SwedishBara de kommer bra överenskommer vi alla enligt min mening att gagnas.
We simply need them to understand each other perfectly.
SwedishVi kommer bara inte överens om hur detta bäst skall göras.
We have the opportunity to lead the world with good patent law, but are we up to the task?
SwedishJag anser att det är önskvärt att parterna kommer överens.
I think it would be desirable for the parties to reach an agreement.
SwedishJag tror säkert att ni kommer att komma jättebra överens.
Frankly, I think you are going to get on really well with each other.
SwedishDessa diktatorer får inte nu längre spela någon roll när man kommer överens om den nya konventionen.
These dictators should not even play a further role now in the negotiation of a new agreement.
SwedishSåledes har åtgärderna som vi kommer överens om i dag stöd från europeiska biltillverkare.
Therefore, the measures that we are agreeing on today have the support of European vehicle manufacturers.