"komma vidare" - Englanninkielinen käännös

SV

"komma vidare" englanniksi

SV komma vidare
volume_up
{verbi}

komma vidare (myös: fortsätta, dra vidare, fara vidare)
komma vidare (myös: gå vidare)
Jag är övertygad om att vi bara kan komma vidare genom samarbete och förhandling.
It is my profound belief that we can only advance through cooperation and negotiation.
EU kan inte komma vidare om vi inte antar ett sådant instrument på minoritetspolitikens område.
Europe will not advance if in this area, minority policy, we do not adopt such an instrument.
Han vill fundera över att han kanske måste skaffa sig mer utbildning för att komma vidare.
Think about the fact that he might need further training in order to advance into the future.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "komma vidare" englanniksi

komma substantiivi
English
komma verbi
vidare adjektiivi
vidare adverbi

Esimerkkejä "komma vidare"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishInom EMPA och tillsammans med talman Borrell, är vi fast beslutna att komma vidare.
In the EMPA and together with President Borrell, we are determined to move forward.
SwedishDet är vansinnigt: Har jag väl kommit in däruppe, så kan jag också komma vidare.
If I have already got in at the top, I should be able to carry on inside.
SwedishSer ni här en faktisk möjlighet att komma vidare med denna fråga i rådet?
Do you think this has a real chance of being more widely accepted in the Council?
SwedishI rådets diskussioner föreslogs olika modeller för att komma vidare i frågan.
In Council discussions, various models were proposed for moving forward in this matter.
SwedishVi drabbas hela tiden av käppar i hjulet när vi skall komma vidare i våra diskussioner.
We are constantly knocked off course whenever we try to move on in our discussions.
SwedishDet som föreslagits är ett sätt att försöka komma vidare med att lösa dessa faktorer.
What is being proposed is to try to make some headway towards resolving those factors.
SwedishJag hoppas att energibetänkandet är ett sätt för oss att komma vidare på området.
I hope that we will make some headway here via this energy report.
SwedishJag varnar för att tro att man även här måste ta till genteknik för att komma vidare.
I would caution against the belief that here too genetic engineering can be of assistance.
SwedishAv den anledningen vore en handlingsplan påkallad redan nu, för att vi skall komma vidare.
An action plan is therefore becoming essential if we are to close that gap.
SwedishJag menar att vi bör gå enkelt till väga och se till att komma vidare.
I believe that the way to make headway here is to put this in simple terms.
SwedishNu måste vi se bortom dessa akutfall för att äntligen komma vidare till utvecklingsstadiet.
Now we have to look beyond these emergencies to finally reach the development stage.
SwedishDet är ett synnerligen bra och detaljerat betänkande som hjälper oss att komma vidare.
It is an extremely good and detailed report and it is a step forward.
SwedishJag kan förstå att kollegorna vill komma vidare.
Madam President, I quite understand that Honourable Members would like to move on.
SwedishJag hoppas att vi här skall komma vidare och åstadkomma förbättringar.
I hope that we can make some headway here and bring about improvements.
SwedishVi måste komma vidare med den internationella processen, och det blir inte det enklaste.
We need to move the international process forward. This is not easy.
SwedishJag vill tillägga att det också behövs för att kunna komma vidare i en rad ärenden.
I would add that it is also a current need if progress is to be made on a whole series of issues.
SwedishInte heller där var det möjligt att komma vidare i förberedelserna.
Yet here too, it was impossible to make progress during the preparations.
SwedishNu måste man fortsätta med förbättringarna för att komma vidare.
It is imperative to proceed and improve the situation so as to go further.
SwedishDet slovenska ordförandeskapet räknar med ert samarbete för att komma vidare med detta ärende.
The Slovenian Presidency is relying on your cooperation to make progress in this dossier.
SwedishVi måste komma vidare i världshandelssamtalen i fråga om industri, handel och tjänster.
We need to move forward in the world trade talks in the fields of industry, trade, and services.