"komma undan" - Englanninkielinen käännös

SV

"komma undan" englanniksi

SV komma undan
volume_up
{verbi}

De kommissionärer som är direkt berörda får inte tillåtas komma undan ostraffade.
The Commissioners directly involved must not be allowed to get away scot-free.
Varför låter man Turkiet komma undan med ett sådant oacceptabelt beteende?
Why is Turkey allowed to get away with such unacceptable behaviour?
.– Kommissionen har försökt vinna tid, och parlamentet har låtit den komma undan.
.– The Commission has stalled for time and Parliament has let it get away with it.
komma undan (myös: fly, smita undan, läcka ut, undgå)
Det finns nämligen för stora möjligheter att komma undan.
There is too much opportunity for escape.
Herr kommissionär, inte heller dig skulle jag vilja låta komma undan helt.
Commissioner, you too cannot escape totally unscathed here - I have some criticisms of you as well.
Människor som en gång blivit beskyllda har knappast någon chans att komma undan en fällande dom.
Once people are accused, they have little chance of escaping a conviction.
komma undan (myös: undvika, undgå, kringgå, trotsa)
Det är nu lättare för den att komma undan ansvar för användning av tortyr.
It is now easier for the latter to evade responsibility for the use of torture.
Målet bör vara att brottslingarna inte skall kunna komma undan till följd av skillnader i våra rättssystem.
Our aim should be to ensure that criminals cannot evade justice because of differences in our legal systems.
Det här är inte rätt tidpunkt för de huvudansvariga, som bär hela den politiska skulden, att försöka komma undan eller förneka sitt ansvar.
This is not the moment for those who bear primary responsibility and are to blame for the entire policy to evade or deny it.
komma undan
volume_up
to be off the hook {v.} [kuv.] [idm.]
Dessa medlemsstater, som samarbetar, tilläts att fullständigt komma undan.
These Member States, which are collaborating, were let off the hook totally.
Rådet måste ta i med hårdhandskarna och inte låta den amerikanska regeringen komma undan.
The Council must be tough and not let the American Government off the hook.
I betänkandet tillåts slutligen Förenade kungariket att komma undan.
Finally, the report lets the UK off the hook.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "komma undan":

komma undan
Swedish

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "komma undan" englanniksi

komma substantiivi
English
komma verbi
undan adverbi
English

Esimerkkejä "komma undan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVissa flygbolag verkar göra allt de kan för att komma undan sina förpliktelser.
Some airlines seem to be doing everything they can to avoid their obligations.
SwedishSådana individer får inte komma undan med böter. Här krävs fängelsestraff.
Such people must not get off with a fine - prison sentences are called for here.
SwedishGeneral de Gaulle sade att det inte finns något sätt att komma undan fakta.
As General de Gaulle remarked, there is no getting away from the facts.
SwedishPunkt fyra: De ansvariga för massakern i Racak får inte komma undan ostraffade.
Four: the perpetrators of the Racak massacre cannot go unpunished.
SwedishEtt gammalt rumänskt talesätt lyder ”du kan fly, men du kan inte komma undan”.
An old Romanian proverb says "you can run but you cannot hide”.
SwedishMänniskor som en gång blivit beskyllda har knappast någon chans att komma undan en fällande dom.
Once people are accused, they have little chance of escaping a conviction.
SwedishDetta problem, tillade jag, är inte aktuellt för närvarande, men vi kan inte komma undan frågan.
The problem, I added, is not a current problem, but there is no escaping this question.
SwedishPersonerna man skjuter på kommer inte att kunna komma undan.
The people you're going to be shooting at aren't going to be able to get out of the way.
SwedishDen som vill komma billigt undan kan råka ut för en otrevlig överraskning.
Anyone who wants a cheap ride could get a nasty surprise.
SwedishDet finns inget sätt att komma undan detta: vi måste göra affärer och exportera och importera varor.
There is no way around this: we must carry on business, we must export and import our goods.
SwedishGeneral de Gaulle sade att det inte finns något sätt att komma undan fakta.
Our position on Turkish accession is quite different.
SwedishAllmänheten kommer att få betala för saneringarna och verksamhetsutövarna kommer än en gång att komma undan.
It will pick up the bill for restoring the site and operators will walk away once more.
SwedishVi får inte låta brottslingar komma undan ostraffat.
We cannot allow the perpetrators of crimes to go unpunished.
SwedishVar någonstans annars i unionen kan man komma undan utan ett väldigt bistånd av advokater?
Where else in the Union is it possible to get a case off the ground without spending huge amounts on legal assistance?
SwedishVi kan då inte komma undan att bevilja ett makroekonomiskt stöd.
So we cannot deny them macro-financial aid.
SwedishDe kan inte längre tillåtas att komma undan med att behandla passagerare på det här sättet.
Another constituent got as far as London where he was then refused boarding on a continuing flight out of London to Europe.
SwedishOm de kan antas så blir det inte längre juridiskt möjligt att komma undan vid sammanfogningen av de två direktiven.
If they are adopted, existing legal loopholes will be closed once these two directives are combined.
SwedishDe tynger dock ned medborgarna med brutala åtstramningsprogram och låter de skyldiga komma undan.
However, they are overwhelming citizens with brutal austerity programmes and allowing the perpetrators to get off scot-free.
SwedishProblemet är alltså om man ska beskatta den lagliga vapenhandeln och med beklagande låta den olagliga marknaden komma undan?
I wanted to say that what has been promised for 2006 will not only be achieved but in fact surpassed.
SwedishDet finns ingen möjlighet att komma undan denna fråga.