"komma överens om att" - Englanninkielinen käännös

SV

"komma överens om att" englanniksi

SV komma överens om att
volume_up
{verbi}

komma överens om att
Av alla dessa skäl är det därför mycket svårt att komma överens om att bevilja ansvarsfrihet.
It is therefore very difficult, for a whole series of these reasons, to agree to grant discharge.
Båda sidor måste komma överens om att gå i den riktningen.
The two sides must agree to move in this direction.
Skulle 15 rävar kunna komma överens om att skydda en höna?
Can 15 foxes agree to protect a chicken?

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "komma överens om att" englanniksi

komma substantiivi
English
komma verbi
överens adverbi
English
över adjektiivi
English
över adverbi
över prepositio
om konjunktio
om prepositio
att konjunktio
att partikkeli
English
ätt substantiivi
öm adjektiivi

Esimerkkejä "komma överens om att"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVi har tillräckligt många byggnader och nu måste vi komma överens om att kräva en enda arbetsplats.
We have enough buildings, and now we must unite in demanding a single place of work.
SwedishPå WTO-nivå bör man också försöka komma överens om att utveckla handeln mellan små och medelstora företag.
At WTO level, too, agreement should be reached on the development of trade between SMEs.
SwedishVi lyckades också komma överens om att den vetenskapliga kommittén skulle hållas åtskild från andra instanser.
We have also succeeded in reaching a consensus about the need to keep the Scientific Committee separate from other bodies.
SwedishDessutom lyckades vi komma överens om att revidera taken i budgetplanen för 2006 för att kunna modulera jordbruksstödet.
That gives the two arms of the budgetary authority – Parliament and the Council – a very special responsibility.
SwedishSnarare bör den få oss att än en gång komma överens om att genomföra verklig jämställdhet.
This 100th anniversary should be an occasion for us, as women, to look back and take stock.
SwedishLåt oss vara goda förlorare och komma överens om att lagstiftningsresultatet för 1998 är relativt positiv, sannolikt med två beklaganden.
We must be fair and admit that the legislative assessment of 1998 is relatively positive, though with two obvious regrets.
SwedishDessutom lyckades vi komma överens om att revidera taken i budgetplanen för 2006 för att kunna modulera jordbruksstödet.
In addition, we were able to reach an agreement on the revision of the Financial Perspective ceilings for 2006, to permit modulation in agriculture.
SwedishVi måste komma överens om att den traditionella, exklusivt ekonomiska, definitionen av den inre marknaden måste moderniseras.
We need to come to terms with the fact that the traditional definition of the Single Market as something solely tied to the economic dimension needs to be revamped.
SwedishAvsikten är att vi vid toppmötet i Helsingfors ska komma överens om att inleda förhandlingar om en ny och omfattande pakt mellan EU och Ryssland.
The intention is that an agreement will be reached at the Helsinki Summit on the commencement of negotiations on a new and comprehensive EU-Russia pact.
SwedishDet kommer att bli ett positivt beslut därför att vi då kommer att komma överens om att inleda förhandlingar med Turkiet.
That is an important point, and precisely because of its sensitive nature, it will also be discussed at great length in the European Council, where the final decision will be taken.
SwedishDe skillnader som finns mellan regeringen och oppositionen får inte hindra dem från att åtminstone komma överens om att låta det parlament som för närvarande är upplöst återta sin funktion.
Recently, though, the government has had two leaders of Muslim criminal organisations imprisoned and their bank accounts frozen.
SwedishMan måste vakna upp ur dvalan och ministrarna måste komma överens om att skapa en grupp för att lösa krisen och att vara alerta och närvarande i Albanien.
Inactivity must cease, the Ministers must be convened, to create a group that will work on a solution to the crisis and will remain constantly vigilant and make its presence felt in Albania.
SwedishDen brittiska regeringen utfärdade en liknande förklaring i juni 1999 och hoppades på att hitta ett sätt på vilket man kan komma överens om att terrordåd skall inkluderas i framtiden.
The British government made a similar declaration in June 1999 hoping that a way could be found to get agreement on the inclusion of terrorist acts in the future.
SwedishVad är det för mening med att komma överens om att minska CO2-utsläppen med en femtedel senast år 2020 om de praktiska och problematiska detaljerna i vanlig EU-stil skjuts upp till senare?
What is the point of agreeing to reduce CO2 emissions by a fifth by 2020 if the practical and problematic details are, in usual EU style, put off until later.
SwedishVi har gjort massor när det för det första handlar om att komma överens om att diagnostisera orsakerna till cancer och för det andra förebygga cancer och för det tredje hantera botemedel.
We have done a huge amount in coming to terms with, first of all, diagnosing the causes of cancer, secondly, the prevention of cancer, and thirdly, dealing with cures.
SwedishDe skillnader som finns mellan regeringen och oppositionen får inte hindra dem från att åtminstone komma överens om att låta det parlament som för närvarande är upplöst återta sin funktion.
The differences that exist between the government and the opposition must not stand in the way of their at least agreeing to allow the parliament, currently suspended, to resume its functions.
SwedishLåt oss i de ansvariga utskotten komma överens om att vi vid användningen av namnupprop går tillbaka till vad de egentligen är, nämligen ett särskilt sätt att rösta för särskilda frågor av stor vikt.
Let us discuss in the relevant committees how we can get back to the original purpose of roll-call voting, which was to enable us to hold a special vote on particular issues of genuine importance.