"komma överens" - Englanninkielinen käännös

SV

"komma överens" englanniksi

volume_up
komma överens {v.} [esimerkki]

SV komma överens
volume_up
[kom överens|har kommit överens] {verbi}

komma överens (myös: godkänna, samtycka, enas, säga ja)
Kommissionen och medlemsstaterna måste komma överens om ett nytt tidsschema.
The Commission and Member States will have to agree a new time schedule.
Det saknas möjligheter att komma överens om bindande regelverk som måste följas.
There are no opportunities to agree on binding rules which have to be followed.
Men vi måste komma överens om innehållet i dessa regler och hur de skall tillämpas.
We have still to agree on the content of these rules and on their application.
De måste anstränga sig för att komma överens inom en nation.
They must make an effort to get along within one nation.
I think you and I are gonna get along just fine.
Det finns situationer när man måste komma överens.
   Mr President, there are situations where one has to come to an understanding.
Jag är verkligen ledsen, men om vi skall kunna komma överens, är detta inte alls ”politiskt korrekt”, herr Barroso.
I am really sorry but, if we are to come to an understanding, that is not at all 'politically correct', Mr Barroso.
Och det skall gudarna veta, har man kunnat komma överens om Echelonavtalet mellan anglosaxer, då kan man utbyta tjänster.
And my God, if Anglo-Saxons were able to come to an understanding on the Echelon Treaty, they can exchange favours.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "komma överens" englanniksi

komma substantiivi
English
komma verbi
överens adverbi
English
över adjektiivi
English
över adverbi
över prepositio

Esimerkkejä "komma överens"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDet kan komma överens med sina fordringsägare om en så kallad ackordsuppgörelse.
A company that is insolvent may reach with its creditors a composition agreement.
SwedishJag anser att detta är ett värdefullt område där parlamentet måste komma överens.
I think this is a valuable area on which we should find agreement within Parliament.
SwedishDet hade ju varit enkelt för oss att komma överens om en bra uppgörelse här.
It should, of course, have been easy for us to come to a sound agreement here.
SwedishVi måste komma överens om detta, annars blir det mycket svårt att hantera krisen.
We need agreement on this, otherwise it will be very difficult to manage this crisis.
SwedishDet blir nödvändigt att komma överens om ett investeringsprogram i Medelhavsregionen.
A concerted programme of investment in the Mediterranean is becoming necessary.
SwedishFrågan har gått i stå, och medlemsstaterna har ännu inte kunnat komma överens.
This issue has stagnated and so far there is no agreement between the Member States.
SwedishJag är säker på att vi kan komma överens på grundval av era preliminära förslag.
I am sure that common ground can be found on the basis of your preliminary suggestions.
SwedishAvslutningsvis vill jag be rådet att snarast komma överens i denna fråga.
To conclude, I would ask the Council urgently to come to agreement on this issue.
SwedishAtt komma överens om en gemensam ståndpunkt verkar vara ett steg för mycket för dem.
The agreement on a common position appears to be a bridge too far for them.
SwedishVi har kunnat definiera gemensamma åsikter och komma överens om några diskussionspunkter.
We have been able to define convergences and identify some points for discussion.
SwedishDet enda man tycks kunna komma överens om verkar vara repressiva åtgärder.
It seems that the only thing that can be agreed upon is repressive measures.
SwedishJag beklagar att man inte kunde komma överens om reformer inom mjölksektorn.
I regret that agreement was not reached on the reforms in the milk sector.
SwedishDet är ett oeftergivligt villkor för att de på nytt skall komma överens med politiken.
This is the sine qua non condition for reconciling the popular and political spheres.
SwedishOm man återigen misslyckades med att komma överens, skapades nya rester.
If agreement was not reached at that stage, fresh leftovers would be created.
SwedishDet är därför beklagligt att det inte gick att komma överens med rådet om det.
That is why it is regrettable that it was not possible to negotiate this with the Council.
SwedishJag skulle vilja säga till kommissionären att vi kan komma överens.
Mr President, I must tell the Commissioner that we can reach agreement.
SwedishDärför måste båda staterna komma överens om en lösning snarast möjligt.
For this reason, a solution must be agreed by both states at the earliest opportunity.
SwedishJag är medveten om att det inte kommer att bli lätt att komma överens i denna fråga.
I am aware that it will not be easy to reach agreement on this issue.
SwedishAlla medlemsstater måste nu enhälligt komma överens om en ökad budget.
Any increase in budget must now be agreed unanimously by all Member States.
SwedishVi ska komma överens med rådet om det anser att det behövs ett uttalande.
We will reach an agreement with the Council on whether it thinks there is a need to speak.