"kolossalt" - Englanninkielinen käännös

SV

"kolossalt" englanniksi

SV kolossalt
volume_up
{adverbi}

kolossalt (myös: väldigt, enormt, jätte-)
volume_up
thumping {adv.} [Brit. eng.]

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "kolossalt":

kolossalt

Esimerkkejä "kolossalt"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishMajoriteten av britterna inser att detta är ett kolossalt slöseri med pengar.
The majority of the British people realise that this is a colossal waste of money.
SwedishDet tar upp vad som utgör en kolossalt viktig fråga för Europa - arbetslösheten.
It addresses what is a hugely important issue for Europe - unemployment.
SwedishNär det gäller anslaget för bioteknologi så har det ökats kolossalt.
With regard to the allocation for biotechnology, this has been vastly increased.
SwedishDet vi ser här är bara toppen på isberget, och problemet är kolossalt.
What we are seeing here is just the tip of the iceberg, and there is a colossal problem.
SwedishNu gäller det att vi snabbt kommer igång med detta nya system - det är kolossalt viktigt.
Now we have to quickly get this new system up and running - this is incredibly important.
SwedishMen att sätta press på Irland nu skulle vara ett kolossalt misstag.
However, pressurising Ireland now would be a tremendous mistake.
SwedishInsynskraven för lån har också förbättrats kolossalt.
The transparency requirements in the case of loans have been vastly improved.
SwedishInflytandet av Maos lilla röda tycks ha varit kolossalt, ja, enormt.
It seems that the Little Red Book had an enormous impact.
SwedishVi från liberalt håll vill säga att allt detta är kolossalt viktigt och måste bevakas.
From a Liberal perspective, we would like to say that all of this is extremely important and has to be addressed.
SwedishJag är medveten om att återuppbyggnadsarbetet är kolossalt.
I am aware that the task of reconstruction is colossal and that is perhaps why it has been so slow.
SwedishEuropeiska unionen har en kolossalt viktig roll i detta.
The European Union has a tremendously significant role in this.
SwedishDet beror inte heller nödvändigtvis på fundamentalismen, det finns kolossalt många fredliga fundamentalister.
It is not necessarily down to fundamentalism; there is a huge number of peace-loving fundamentalists.
SwedishDet är kolossalt viktigt att detta fungerar.
It is hugely important that these reforms should work.
SwedishDen är kolossalt smittsam och den är dödlig.
SwedishDessutom har den budget som förvaltas av kommissionen för Gusp höjts kolossalt, nästan tiofaldigats sedan 2002.
In addition, the budget administered by the Commission for the CFSP has been increased tremendously, almost ten-fold since 2002.
SwedishLåga inkomster är ett kolossalt problem.
SwedishErt samarbete i CIA-affären är dock ett kolossalt angrepp på de grundläggande rättigheter som ligger i hjärtat av detta Europa, …
But your cooperation in the CIA affair, in a monstrous assault on fundamental rights at the heart of this Europe, …
SwedishDet är kolossalt angeläget att nu gå in med landsbygdsutvecklingsstöd och miljöstöd i största möjliga utsträckning.
It is now a matter of extreme urgency to do as much as is humanly possible in terms of environmental aid and aid for rural development.
SwedishDetta är två kolossalt viktiga poänger och berör naturligtvis centralt frågan om hela den demokratiska processens trovärdighet.
These are both enormously important points and touch, of course, centrally on the credibility of the whole democratic process.
SwedishDet här enorma projektet, som är ett kolossalt vågspel som väljarna kommer att behöva övertygas om, har i stället två sidor.
Instead, this huge project, which is a tremendous gamble about which the voters will require some convincing, involves two aspects.

Muita sanoja